Wijzigingen voor zonnepanelen in Brussel in 2021

Op 1 januari 2021 werd het stelsel van de groenestroomcertificaten aangepast in Brussel, zowel voor de huidige als voor de toekomstige eigenaars van zonnepanelen. Opnieuw een verandering na de stopzetting van de terugdraaiende teller in 2020. Een woordje uitleg.

22/02/2021 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Voor de eigenaars van zonnepanelen in Brussel zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd.

In 2020 ging het meer bepaald over het systeem van de terugdraaiende teller. Die maakte plaats voor een gedeeltelijk compensatiesysteem. Dat systeem geldt voor alle eigenaars van zonnepanelen (ongeacht of ze hun panelen voor of na die datum hebben geplaatst). Concreet komt het erop neer dat de prosument voortaan de netwerktarieven betaalt (wat overeenkomt met de kosten voor het gebruik van het distributienetwerk) op basis van de hoeveelheid elektriciteit die hij echt van dit netwerk afneemt. Dit deel van de factuur wordt dus niet meer gecompenseerd door de injectie (de geïnjecteerde hoeveelheid in het netwerk dankzij de niet verbruikte fotovoltaïsche productie). Het aandeel van energie op de factuur blijft gebaseerd op de gecompenseerde volumes (nettoafname van het netwerk met een minimum van nul).

In 2021 wordt het systeem van de groenestroomcertificaten aangepast.

Wat verandert er voor de groenestroomcertificaten in Brussel?

Het aantal groenestroomcertificaten dat aan de prosumenten wordt toegekend, daalde op 1 januari 2021.

Concreet?

Het aantal groenestroomcertificaten hangt af van de vermogensklasse van de installatie.

Tot 31 december 2020 kregen particulieren 3 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh voor installaties van minder dan 5 kWp en 2,4 voor installaties van meer dan 5 kWp. Sinds 1 januari 2021 is dit aantal voor alle nieuwe installaties gedaald tot 2,4 (ofwel een daling van 17%).

OPGELET: deze maatregel geldt enkel voor zonnepaneleninstallaties die vanaf 1 januari 2021 geplaatst worden. Voor de eigenaars van zonnepanelen die voor 31 december 2020 werden geplaatst, daalt het aantal groenestroomcertificaten niet gedurende de 10 jaar waarop ze recht hebben.

Extra opmerking:een bidirectionele digitale meter en een groenestroommeter zijn verplicht en moeten geïnstalleerd worden voor de inwerkingstelling van de zonnepanelen. Als je elektriciteitsmeter vervangen moet worden, komt er waarschijnlijk een slimme meter in de plaats. De productie-index moet 4 keer per jaar worden doorgegeven aan Brugel. Zodra er 1 MWh gegenereerd wordt, zal de regulator het bedrag van de overeenkomstige groenestroomcertificaten crediteren op de bankrekening van de begunstigde.

Weet tot slot dat het voordeliger is om je groenestroomcertificaten aan je energieleverancier – ENGIE bijvoorbeeld – te verkopen dan af te zien van je recht op groenestroomcertificaten in ruil voor een gratis installatie. Zodra je installatie terugbetaald is, blijven je groenestroomcertificaten immers geld opbrengen.

Investeren in zonnepanelen blijft hoe dan ook zeer rendabel in Brussel. De terugverdientijd bedraagt er vier jaar, de laagste van het land! We hebben exact berekend hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Brussel.

Interesse in zonnepanelen?  Vraag dan vrijblijvend een gratis offerte aan.