Wijzigingen voor zonnepanelen in Brussel in 2020 en 2021

In Brussel zijn er twee belangrijke wijzigingen – eentje in 2020 en eentje in 2021 – voor de (toekomstige) eigenaars van zonnepanelen. Het compensatiemechanisme bestaat niet meer en ook het stelsel van de groenstroomcertificaten zal aangepast worden.

27/04/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

In 2020 staan er voor de eigenaars van zonnepanelen in Brussel enkele wijzigingen op het programma. Het gaat daarbij meer bepaald over het compensatiesysteem en de groenestroomcertificaten.

Het compensatiesysteem

Sinds 1 januari 2020 bestaat het oude compensatiesysteem niet meer. Tot 31/12/2019 konden eigenaars van zonnepanelen (van minder dan 5 kW) de elektriciteit die ze op het net injecteerden aftrekken van de hoeveelheid die ze afnamen van het net. Zo konden ze de ‘netwerkkost’ van hun elektriciteitsfactuur afhouden. Sinds dit jaar geldt voor alle eigenaars van zonnepanelen (of die nu geplaatst zijn voor of na 1 januari 2020) een nieuw gedeeltelijk compensatiesysteem.

Wat houdt dit gedeeltelijke compensatiesysteem in?

Concreet komt het erop neer dat de prosument (de persoon die zelf energie produceert) de netwerktarieven betaalt (wat overeenkomt met de kosten voor het gebruik van het distributienetwerk) op basis van de hoeveelheid elektriciteit die hij echt van dit netwerk afneemt. Dit deel van de factuur wordt dus niet meer gecompenseerd door de injectie (de geïnjecteerde hoeveelheid in het netwerk dankzij de niet verbruikte fotovoltaïsche productie). Het aandeel van energie op de factuur blijft gebaseerd op de gecompenseerde volumes (nettoafname van het netwerk met een minimum van nul).

Investeren in zonnepanelen blijft hoe dan ook rendabel. We hebben berekend hoe rendabel je zonnepanelen zijn in Brussel.

De groenestroomcertificaten

Het aantal groenestroomcertificaten dat aan de prosumenten wordt toegekend, zal op 1 januari 2021 dalen.

Concreet?

Het aantal groenestroomcertificaten zal afhangen van de vermogensklasse van de installatie.

Vandaag krijgen particulieren 3 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh. Vanaf 1 januari 2021 zal dit aantal voor installaties van minder dan 6 kWp dalen tot 2,5 (ofwel een daling van 17%).

OPGELET: deze maatregel geldt enkel voor zonnepaneleninstallaties die vanaf 1 januari 2021 geplaatst worden. Voor de huidige eigenaars van zonnepanelen en voor wie er t.e.m. 31 december 2020 plaatst, daalt het aantal groenestroomcertificaten niet gedurende de 10 jaar waarop ze recht hebben.

Laatste opmerking: een tweevoudige meter en een groenestroommeter zijn verplicht en moeten geïnstalleerd worden voor de inwerkingstelling van de zonnepanelen. Als je elektriciteitsmeter vervangen moet worden, komt er waarschijnlijk een slimme meter in de plaats. De productie-index moet 4 keer per jaar worden doorgegeven aan Brugel. Zodra er 1 MWh gegenereerd wordt, zal de regulator het bedrag van de overeenkomstige groenestroomcertificaten crediteren op de bankrekening van de begunstigde.

Ben je dus al een tijdje van plan om zonnepanelen te installeren, hak dan de knoop door. Zo krijg je nog een maximumaantal groenestroomcertificaten gedurende 10 jaar ;-). 

Lees ook