Alles over het “prosumententarief” in Wallonië voor eigenaars van zonnepanelen

Het prosumententarief geldt voor eigenaars van zonnepanelen gecertificeerd voor 1 januari 2024 die een analoge meter hebben. Het is geldig tot eind 2030, tenzij je beslist om ondertussen een digitale meter te installeren ... Terwijl de Waalse regering tot eind 2023 de financiering op zich neemt, betaal je voortaan 100% zelf. Een woordje uitleg.
Paul D.
13/10/2023 |

Het prosumententarief samengevat

  1. Het prosumententarief trad in werking op 1 oktober 2020. Het wordt gefactureerd door je elektriciteitsleverancier en vervolgens doorgestort aan je netbeheerder: ORES, AIEG, AIESH, RESA en Réseau d'énergies de Wavre. 

  2. In 2020 en 2021 werd het voor 100% gefinancierd door de Waalse regering. 

  3. In 2022 en 2023 compenseerde de Waalse bijpassing nog maar 54,27% van het prosumententarief. 

  4. Vanaf 2024 valt de premie helemaal weg en is het prosumententarief voor 100% ten laste van de eigenaars van zonnepanelen. 

Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is een forfaitaire jaarlijkse heffing, geen belasting. Ze wordt betaald door de eigenaars van zonnepanelen om financieel bij te dragen tot het reële gebruik van het elektriciteitsnetwerk. Omdat je het netwerk in beide richtingen gebruikt, om elektriciteit af te nemen en te injecteren, betaal je een bijdrage in de netwerkkosten: het zogenaamde “prosumententarief”. Het gaat dus om een forfait ter compensatie van het gebruik van het netwerk. Het bedrag wordt berekend op basis van het elektrische vermogen van je zonnepaneleninstallatie. Dit wordt uitgedrukt in kWe. 

Wat zijn “prosumenten”? Iedereen die zowel elektriciteit produceert als verbruikt. Dat wil zeggen eigenaars van zonnepanelen, maar ook van windturbines voor huishoudelijk gebruik, hydraulische systemen en warmtekrachtinstallaties.  

Hoe wordt het prosumententarief berekend?

Het zijn de netbeheerders die de tarieven berekenen en toepassen, en niet de elektriciteitsleveranciers. De elektriciteitsleveranciers zullen deze aan de consument aanrekenen, maar doorstorten aan de netbeheerders. 

Het prosumententarief zal afhangen van de netbeheerder. Reken op 229 € tot 345 € per jaar voor een installatie van 3,5 kWe. 

Het prosumententarief wordt berekend op basis van het maximale vermogen dat je installatie kan injecteren in het netwerk. Daarom spreken we in dat geval over het “capaciteitstarief” (verschillend van het capaciteitstarief in Vlaanderen). Elke netbeheerder past zijn eigen capaciteitstarief toe. 

De CWaPE heeft volgende tabel gepubliceerd:

Na 2023 komen we in de volgende regelgevende periode terecht. De netbeheerders moeten dan hun nieuwe tarieven voorleggen aan de CWaPE die ze al dan niet valideert. 

Wat als ik beslis om een digitale meter of een dubbele meter (bidirectionele meter) te installeren?

Als je eigenaar bent van zonnepanelen die voor 1 januari 2024 gecertificeerd werden en je beslist om over te stappen naar een digitale meter, verandert het volgende: 

Deze meter meet afzonderlijk de injectie en de afname van elektriciteit. De netbeheerder weet dus precies hoe je het netwerk hebt gebruikt. Je hoeft dan ook geen vast bedrag te betalen. Bij een bidirectionele meter kan je kiezen voor het “proportioneel tarief” en zo het prosumententarief vermijden. Eigenlijk betaal je dan alleen het netwerktarief voor de elektriciteit die je daadwerkelijk van het net afneemt. Hoe meer door zonne-energie opgewekte elektriciteit je verbruikt, hoe minder je van het net afneemt, dus hoe minder je betaalt. 

Ligt het bedrag hoger dan het capaciteitstarief dat hierboven werd uitgelegd, dan wordt het capaciteitstarief toegepast. Het is dus altijd het tarief dat het meest voordelig is voor jou dat wordt toegepast. 

En voor nieuwe installaties die na 1 januari 2024 worden gecertificeerd? Invoering van het systeem met injectietarief.

Het systeem met injectietarief is vanaf 01/01/24 van toepassing op alle nieuwe zonnepaneleninstallaties. Onder dit systeem word je enerzijds gefactureerd voor de elektriciteit die je van het net afneemt en anderzijds word je vergoed voor de hoeveelheid elektriciteit die je met je zonnepanelen produceert en in het net injecteert. 

Dat betekent dat als je zonnepanelen na 01/01/24 geïnstalleerd werden, je geen prosumententarief betaalt en automatisch een digitale meter krijgt. 

Met andere woorden: 

  • Je betaalt voor je elektriciteitsverbruik dat je van het net afneemt tegen het tarief vermeld in je contract: het afnametarief.  

  • Daarnaast ontvang je ook een bepaald bedrag in euro's voor elke kWh elektriciteit die in het net wordt geïnjecteerd: het injectietarief. Hiermee krijg je dus een vergoeding voor het deel van je zonne-energie dat niet wordt verbruikt.  

Concreet? 

  • Als je installatie gecertificeerd is voor 31 december 2023, dan kun je in het systeem blijven met de terugdraaiende teller tot in 2030. Met een analoge meter blijf je ook onderworpen aan het prosumententarief, dat niet langer gecompenseerd wordt door het Gewest. Met een digitale meter val je nog steeds onder het capaciteitstarief.  

  • Als je een nieuwe installatie hebt, die na 1 januari 2024 gecertificeerd wordt, dan schakel je over naar het systeem met injectietarief. Het prosumententarief valt dan weg. 

Heb je nog geen zonnepanelen? Twijfel je eraan om er te plaatsen? Het is beslist de moeite waard om zonnepanelen te installeren