Een premie voor thuisbatterijen in Vlaanderen tot 2024

De Vlaamse Regering kent tot eind 2024 een premie toe aan particulieren die een thuisbatterij installeren. Het bedrag neemt geleidelijk aan af: maximum 2550 € tot eind 2021 en slechts 575 € in 2024. Rendabel als je zonnepanelen hebt?

25/08/2021 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Als je zonnepanelen hebt, moet je nog stroom op het net zetten en van het net halen, omdat je panelen niet altijd energie produceren op het moment dat jij verbruikt. Een thuisbatterij slaat die energie op om ze later te gebruiken.

Batterijen krijgen een duwtje in de rug met de Vlaamse premie

Met deze subsidie wil de Vlaamse Regering het zelfverbruik van groene stroom stimuleren. Als je in Vlaanderen woont, kan je de premie bij het departement Omgeving aanvragen tot eind 2024.

Deze premie – die in 2020 werd ingevoerd – zou oorspronkelijk tot eind 2021 worden toegekend. Ze werd nu toch verlengd tot 2024, maar het bedrag zal geleidelijk aan afnemen.

Sinds 1 april 2021 is het bedrag voor batterijen tot 6 kWh 300 € per kWh bruikbare capaciteit. Daar komt nog eens 250 €/kWh bij voor een capaciteit tussen 6 en 9 kWh. Boven 9 kWh wordt geen enkele premie meer toegekend. Als je dus kiest voor een batterij met een capaciteit van 10 kWh, krijg je 6*300 € + 3*250 €, of 2550 € in totaal. Het maximale bedrag waarop je aanspraak kan maken, bedraagt dus 2550 € per aansluitingspunt en maximaal 40% van de totale kost van de investering.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle bedragen van de premies die tot eind 2024 worden toegekend.

Capaciteit Van 01.04.2021 tot 31.12.2021 2022 2023 2024
0 tot 4 kWh 300€/kWh 225€/kWh 150€/kWh 75€/kWh 
4 tot 6 kWh  300€/kWh 187,5€/kWh 125€/kWh 62,50€/kWh
6 tot 9 kWh 250€/kWh 150€/kWh 100€/kWh 50€/kWh
Vanaf 9 kWh     - - - -
Maximum per batterij 2550€, max. 40% van de factuur 1725€, max. 40% van de factuur 1150€, max. 40% van de factuur

575€, max. 40% van de factuur

Goed om weten: als je een thuisbatterij met een hybride omvormer installeert (die je dus kunt gebruiken voor je fotovoltaïsche installatie alsook voor je batterij), wordt slechts 50% van de kost van deze omvormer in rekening gebracht voor de totale investeringskost.

Men heeft in 2021 een budget van 22 miljoen euro voorzien om de premies te financieren – dat komt neer op een premie voor zo’n  12 222 batterijen van gemiddeld 6 kWh.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de batterijpremie*

  1. Je moet een natuurlijke persoon zijn, en dus geen bedrijf of organisatie.
  2. Je moet een digitale meter laten installeren als je er nog geen hebt. In dat geval heb je recht op een retroactieve investeringspremie, die wordt verhoogd met 100 € om de vervangings- en indienststellingskosten te compenseren, inclusief het kastje van de meter.
  3. De plaatsing van de batterij moet worden uitgevoerd door een elektrotechnisch installateur (NACE-code 43.211 of 43.212) en de batterij moet worden aangesloten op het distributienetwerk.
  4. Enkel milieuvriendelijke batterijen, bv. met lithium- of zoutwatertechnologie, komen in aanmerking.

Goed om weten: de premie moet binnen de 6 maanden na de uitgiftedatum van de installatiefactuur worden aangevraagd. Dat kan bovendien online. Je moet ook verschillende bewijsstukken van de installatie voorleggen, zoals een controlecertificaat (AREI) en een certificaat van netwerkbeheerder Fluvius. Het kan soms even duren voor je deze certificaten toegestuurd krijgt. Op tijd zijn is dus de boodschap! Hulp nodig? De experts van ENGIE begeleiden je bij elke stap. De datum van aanvraag met een volledig premiedossier is bepalend voor de premievoorwaarden.

Wat kost een thuisbatterij?

Een batterij heeft een nog stevig prijskaartje en is zeker niet goedkoop. De meeste residentiële modellen kosten tussen de 4000€ en 10 000€ (zonder premie en omvormer). Daar komt nog 6 of 21% btw bovenop. Daar komt nog 6 of 21% btw bovenop naargelang van de datum van de eerste ingebruikname van je woning. Is je woning al meer dan 10 jaar oud, dan betaal je slechts 6% in plaats van 21% btw.

Naast de kostprijs informeer je je best ook over de levensduur (+/- 15 jaar of 6000 oplaadcycli; de garantie bedraagt doorgaans 10 jaar) en over de omvormer van je toekomstige batterij. Let wel, als je al zonnepanelen en dus ook een omvormer hebt, heb je mogelijk toch nog een extra omvormer nodig voor je batterij indien de omvormer van je panelen niet compatibel is of geen hybride omvormer is.

Ter info: een batterij met een opslagcapaciteit van 8 kWh geeft je bijvoorbeeld recht op een premie van 2300€ sinds 1 april en tot 31 december 2021, of dus zo’n 25% van de investeringskost.

We geven je daarnaast nog 5 criteria mee voor de aankoop van een batterij.

Is een batterij rendabel als ik nog een terugdraaiende teller heb? 

 

Neen. In Vlaanderen kunnen de eigenaars van zonnepanelen die nog geen digitale meter hebben, blijven gebruikmaken van het systeem met de terugdraaiende teller en het prosumententarief tot hun nieuwe digitale meter wordt geïnstalleerd. Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zijn analoge meter zelfs houden tot in 2025. In dat geval doet het netwerk dienst als batterij en is het dus niet rendabel om te investeren in een batterij. Je kunt dan beter nog even wachten.

Is een batterij een rendabele investering als ik een digitale meter heb?

Ja, maar enkel in Vlaanderen. Omwille van de prijs van een batterij en de huidige wetgeving, is een thuisbatterij een rendabele investering in Vlaanderen als je een digitale meter hebt. Een woordje uitleg …

Op 14 januari 2021 heeft het Grondwettelijk Hof het systeem van de terugdraaiende teller afgeschaft in Vlaanderen voor alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Ze betalen geen prosumententarief meer en vallen onder het systeem met het injectietarief. Wie nog geen digitale meter heeft, blijft vooralsnog bij het systeem van de terugdraaiende teller. Zodra Fluvius echter een digitale meter bij hen heeft geïnstalleerd (tussen april 2021 en eind 2029), gaan ook zij over naar het systeem met het injectietarief.  Nieuwe zonne-installaties moeten sinds 1 januari 2021 zijn uitgerust met een digitale meter. Wat betekent dat precies? Hoe meer je met dit nieuwe injectietarief van je zelf geproduceerde elektriciteit verbruikt, hoe minder je afhangt van het netwerk en hoe meer je bespaart. Een batterij kan je helpen om je zelfverbruik te verhogen tot 60% (in plaats van 30% zonder batterij).

Hoeveel je kan besparen? Laten we het voorbeeld nemen van de familie Janssens. Het gezin heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 4500 kWh. Ze kiezen voor een thuisbatterij van 5,8 kWh, waarmee ze hun zelfverbruik kunnen verhogen tot 60% (in plaats van 30%). De batterij kost hen na aftrek van de premie en inclusief hybride omvormer sinds 1 april en tot 31 december 2021, 3240€.

Zonder batterij bespaart het gezin jaarlijks 450 € op zijn elektriciteitsfactuur. Met batterij is dat 720 €!

En als ik in Wallonië of Brussel woon?

In Wallonië geldt momenteel het principe van de terugdraaiende meter. De Waalse verbruikers hebben er dus geen enkel belang bij om een thuisbatterij te installeren, omdat het elektriciteitsnet dienst doet als batterij.

In Brussel wordt na de invoering van het gedeeltelijk compensatiesysteem aangeraden om je zelfverbruik zo veel mogelijk te verhogen. Door de installatie van een batterij kan je dus 170€ besparen. Een premie voor de aankoop van een batterij is er in Brussel echter niet. Je kan de batterij dan ook niet terugverdienen tijdens haar levensduur.

Volledig rendabel is het systeem dus nog niet overal in België, maar het is natuurlijk wel een toekomstgerichte optie. Ontdek ook de andere pluspunten van een thuisbatterij.

Hoe werkt een thuisbatterij?

Lees alles over de werking van thuisbatterijen in onze gratis gids.

Alle premies zijn onderhevig aan specifieke voorwaarden en kunnen wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie de website van de gewestelijke entiteiten.