Is de startdatum van mijn contract dezelfde als de datum van de meteropname?

Nee, dit zijn twee verschillende data:

  • De startdatum van je contract bepaal je zelf, dit is de dag waarop je contract effectief van start gaat.
  • De datum van de meteropname wordt bepaald door de distributienetbeheerder (bv. Fluvius). Deze leest elk jaar rond dezelfde periode de meters af in jouw regio.

Indien je van contract of tarief wijzigt, is er geen opname van je meterstanden nodig en volgt er ook geen tussentijdse afrekening. Op je jaarafrekening (die wordt opgemaakt na het ontvangen van je jaarlijkse meterstanden) zal een gedeelte van je verbruik worden gefactureerd aan je oude tarief en een deel aan je nieuwe tarief.