Wat is een contractverlenging?

Een contract heeft een bepaalde duurtijd. Na afloop van deze periode wordt je contract automatisch verlengd voor 1 jaar of 3 jaren, afhankelijk van je contract.

Heb je een variabele prijs, dan wordt je contract stilzwijgend verlengd. Je energieprijs wordt, ook na de verlenging elke maand of om de 3 maanden (afhankelijke van je contract) geïndexeerd, zoals dat voorheen ook het geval was.

Bij een contract met vaste prijs, wordt de prijs bepaald voor een vooraf afgesproken duurtijd. Na deze periode wordt je contract stilzwijgend verlengd aan de prijs die op het moment van verlenging geldt. We brengen je minstens 2 maanden voor het aflopen van je contract op de hoogte van deze nieuwe prijs.