Welke informatie zie ik na het activeren van mijn ENGIE dongle?

Smart live blok

In het Smart Live blok zie je in real time hoeveel je op dat moment verbruikt aan elektriciteit. Je verbruik is uitgedrukt in Watt en wordt elke seconde geüpdate.

Indien je over zonnepanelen beschikt, zie ook je hoeveel van de energie die je panelen op dat moment produceren in het net wordt geïnjecteert en dus niet zelf verbruikt.

 

Vandaag

Onder ‘Vandaag’ vind je je injectie en verbruik voor elektriciteit en gas terug tot op het moment dat je in de Smart app aan het kijken bent. Voor elektriciteit wordt dit elke minuut geupdate, voor gas elk kwartier. Door op kWh - € te tikken kan je wisselen tussen een weergave van verbruik in kWh en kost van dat verbruik in € volgens jouw energiecontract.

Gisteren

Onder ‘Gisteren’ vind je je injectie en verbruik van gisteren terug. Deze verbruiken worden weergegeven gebasserd op de Smart Live data tot we de data van Fluvius doorkrijgen. Vanaf dan wordt deze data weergegeven.

Maandverbruik

Onder je maandverbruik in je het volledige verbruik en je injectie terug van deze maand en dit tot het moment dat je in de app aan het kijken bent.

Grafieken

In de grafieken zie je je verbruik en injectie tot op het moment dat je in de app kijkt.