Ik heb ook een warmtepomp laten installeren vóór 2021, heb ik recht op een extra premie?

Een nieuwe retroactieve investeringspremie zal binnenkort beschikbaar zijn. De besprekingen zijn nog aan de gang, maar het decreet zal naar verwachting in het najaar van 2021 worden goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Je hebt dan zes maanden de tijd, vanaf de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad, om deze premie aan te vragen. Slechts één warmtepomp per EAN zal in aanmerking komen voor de retroactieve investeringspremie van 1163 euro. Lees er alles over.