Wat betekenen de overheidsmaatregelen voor mij?

Op je online klantenzone kan je zien of de overheid je als rechthebbende heeft bevestigd.

Indien we de premie al uitbetaalden, kan je zien op welke factuur de premie werd uitbetaald.

Heb je het basispakket niet automatisch ontvangen, hoewel je er recht op hebt? Dan moest je een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Helaas is de aanvraagtermijn verstreken en kan je de premie niet meer aanvragen.

Als je binnen de gestelde termijn een aanvraag hebt ingediend, dan wordt die zo snel mogelijk verwerkt door de overheid. Weet echter dat de FOD Economie te kampen heeft met een achterstand in de verwerking van deze aanvragen.

Heb je ondertussen een bevestiging ontvangen van de FOD Economie dat je recht hebt?

Wees dan gerust, van zodra wij de bevestiging ontvangen dan wordt de premie op de eerstvolgende factuur uitbetaald. 

Is je vraag niet beantwoord? Bezoek onze pagina rond de overheidsmaatregelen.