Ik verhuis, heb ik nog recht op het sociaal tarief?

Indien je op je huidig adres van het sociaal tarief geniet, kunnen we dat niet automatisch en onmiddellijk toekennen wanneer je verhuist. We wachten tot we een bericht krijgen van de FOD Economie nadat je aanpassing van domicilie door hen is geregistreerd. Het goede nieuws is dat je in het merendeel van de gevallen zelf niets hoeft te doen. Vier maal per jaar (eind januari, april, oktober en december), informeert de FOD Economie ons welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dit ook wanneer je adres gewijzigd is.

Het voorschot dat je kiest voor je nieuwe adres moet je daarom zien als tijdelijk tot aan de bevestiging van je recht op sociaal tarief. We passen deze voorschotten aan indien nodig.
In afwachting kan je natuurlijk ook altijd zelf onmiddellijk je voorschot hier aanpassen.