Ik verhuis, heb ik nog recht op het sociaal tarief?

Indien je op je huidig adres van het sociaal tarief geniet, kunnen we dat niet automatisch en onmiddellijk toekennen wanneer je verhuist. 

Vier maal per jaar (eind januari, april, oktober en december), informeert de FOD Economie ons welke klanten recht hebben op het sociaal tarief. Dit ook wanneer je adres gewijzigd is.

Wat betekent dit voor je voorschot:

  • je voorschot dat je kiest voor je nieuw adres is tijdelijk tot de bevestiging van je sociaal tarief op je nieuw adres.
  • in het merendeel van de gevallen hoef je zelf niets te doen, we krijgen automatisch een bericht van de FOD Economie nadat de aanpassing van je domicilie door hen is geregistreerd. We passen je contract en je voorschotten aan.
  • in afwachting kan je natuurlijk ook altijd zelf onmiddellijk je voorschot hier aanpassen.