In het energiepremiestelstel van 2019 voor Brussel zijn er een paar nieuwigheden. Isolatie, energieaudit, isolerende beglazing, ‘warmtepremie’, renovatiepremie, groene lening … Wij geven een overzicht van alles waar je recht op hebt.

Dankzij de verschillende energiepremies en financiële incentives is het energieverbruik van elke Brusselaar in 10 jaar tijd met 25% gedaald! Om deze trend verder te zetten, besloot de gewestregering om in 2019 dezelfde premies toe te kennen als in 2018.

De premies hebben betrekking op isolatiewerken, verwarming en energieaudits. Er bestaan ook renovatiepremies en groene leningen aan 0 tot 2 %. Ook de Brusselse gemeentes kennen premies toe om investeringen aan te moedigen die energie besparen.

Woon je niet in Brussel? Ook in Vlaanderen en Wallonië worden in 2019 premies toegekend.

De energiepremies in Brussel

Wie zijn dak, muren of vloer isoleert, maakt in Brussel mogelijk aanspraak op premies. Bij deze de premies 2017.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je energiepremies krijgen voor energieaudits, de isolatie van het dak, de muren of de vloer, de plaatsing van dubbele beglazing en nieuw raamwerk of mechanische ventilatie. Er bestaan ook ‘warmtepremies’ voor de installatie van een warmtepomp, een zonneboiler, thermostatische kranen, een condensatieketel, …

In 2019 wordt er een nieuwe verwarmingspremie – de C8-premie – ingevoerd voor de meest kwetsbare gezinnen. Zo krijgen deze gezinnen 100 € voor de regelmatige controle van toestellen op gas (verwarmingsketel of boiler.)

Ook de C1-premie voor de vervanging van de verwarmingsketel wordt in 2019 opgetrokken. Afhankelijk van je inkomensschijf (A, B of C) stijgt ze van 500 €, 600 € of 700 € in 2018 naar respectievelijk 700 €, 800 € of 1.200 € (A, B, C).

Je aanvragen richt je tot Leefmilieu Brussel.

Goed om weten: in 2019 dekken de energiepremies voortaan ook uitbreidingen van gebouwen, zowel voor zware als eenvoudige renovaties.

Het bedrag van de premies hangt immers af van je inkomensschijf (A = basisschijf, B = gemiddeld inkomen, C = laag inkomen) en je situatie (alleenstaand, samenwonend of koppel).

De premies voor dakisolatie

Dakisolatie is voor het Brussels Gewest een prioriteit. Het Gewest vindt immers dat dakisolatie de meest rendabele investering is in een gebouw en wil het dus aanmoedigen. Daarom werd het bedrag van de premies in 2018 verhoogd. En ook in 2019 blijven ze onveranderd.

Over welke bedragen gaat het dan precies?
Categorie A: 20 €/m²
Categorie B: 30 €/m²
Categorie C: 40 €/m²

In 2019 stijgt de B2-premie voor muurisolatie langs buiten. Ze wordt van 40 € (cat.A), 45 € (cat.B) en 50 € (Cat.C) opgetrokken tot 55 €, 65 € en 75 €.

Goed om weten: de energiepremie is cumuleerbaar met andere financiële tegemoetkomingen (federaal, regionaal of gemeentelijk). Het totaalbedrag van de premies mag uiteraard niet hoger zijn dan de investeringskost van de werken.

Voor de energiepremie moeten de aanvragen ingediend worden binnen de 12 maanden na de datum van de saldofactuur. Voor isolatiepremies moet je foto’s meesturen van de werken in uitvoering.

Deze premies kan je ook aanvragen voor uitbreidingen in het kader van een eenvoudige renovatie om de energie-efficiëntie van een gebouw te verbeteren. Met één enkel formulier kan je voortaan ook meerdere premieaanvragen tegelijk indienen.

De renovatiepremie

Deze geldt enkel voor woningen van minstens 30 jaar oud. Ze wordt toegekend voor de thermische isolatie van vloeren, muren en het dak, ventilatie, behandelingen tegen vocht, de installatie van verwarming en toestellen voor de productie van sanitair warm water.

Interessant: de renovatiepremie is cumuleerbaar met de energiepremie op voorwaarde dat het totaalbedrag van de twee premies lager is dan 90 % van het investeringsbedrag. Let wel, terwijl de energiepremie op het einde van de werken wordt aangevraagd, moet de aanvraag voor een renovatiepremie voor de start van de werken gebeuren!

De premie komt overeen met een percentage (30 tot 70 %) van het bedrag van de aanvaarde werken. Dit percentage wordt bepaald door het inkomen van de aanvrager en de perimeter waarin de woning gelegen is. Maximumbedrag: 35 000 €, vermeerderd met 5000 € per slaapkamer vanaf de 3e kamer. Zolang dit bedrag niet bereikt is, kan je nieuwe aanvragen indienen voor dezelfde woning. Het is dus niet verplicht om alle werken in een keer uit te voeren.

Je vindt hier een overzicht van alle bedragen van de renovatiepremie in Brussel.

De groene lening aan 0 tot 2 %

In Brussel kan je voor de uitvoering van isolatie- en ventilatiewerken een groene lening aan 0 tot 2 % aanvragen.

Naast de premies kan je ook een groene lening aanvragen om je werken te financieren. Dankzij deze lening kunnen particulieren isolatie- en ventilatiewerken uitvoeren en een performant verwarmingssysteem financieren. Rentevoet van deze financiering: 0 tot 2 % naargelang je inkomen. Begunstigden kunnen aanspraak maken op een minimumbedrag van 500 € en een maximumbedrag van 25.000 €.

Er bestaan 2 soorten leningen: een consumentenkrediet en een hypothecaire lening. Deze leningen zijn voorbehouden aan Brusselaars met een laag inkomen (46.653 € voor alleenstaanden, maximum 72.572 € voor gezinnen met 1 of 2 inkomens).

Gemeentelijke tegemoetkomingen

Sommige Brusselse gemeentes kennen premies toe om energiebesparing te stimuleren. De gesubsidieerde werken? Dakisolatie, zonneboiler, … De tegemoetkomingen verschillen van gemeente tot gemeente. Contacteer de stedenbouwkundige dienst van je gemeente om te weten op welke premies je aanspraak kunt maken en wat hun toekenningsvoorwaarden zijn.

Ben je klaar om te isoleren? Heb je alle vooroordelen over isoleren uit de weg geruimd? Dan staan onze isolatie-experts voor je klaar. Ze komen gratis bij je langs en onderzoeken zowel je dak, muren als vloeren. Ze adviseren je over de beste isolatie-oplossing voor jouw huis.

Facebook Comments