“Ik zet me elke dag in voor een duurzame toekomst, privé en in mijn werk”

Als lid van het Renewable-team van ENGIE bouwt Elisabeth Celenza windturbines in België. In deze ongewone baan draagt ze bij tot een koolstofneutrale toekomst.
Suzanne M.
15/05/2023 |

Bijdragen aan de energietransitie!” Onder andere om die reden besloot Elisabeth Celenza om bij ENGIE te gaan werken, in het team dat de windenergieprojecten in België beheert. Ze is afkomstig uit Henegouwen en met haar diploma van industrieel ingenieur bouwkunde kan ze zich uitleven in haar uiterst veelzijdige functie. Haar werk sluit ook perfect aan bij haar verlangen om iets voor de planeet te doen, meer bepaald door de hernieuwbare energie te bevorderen.

Die hernieuwbare energie zullen we immers hard nodig hebben om tegen 2050 koolstofneutraal te leven. 72% van de Belgen wil trouwens bijdragen aan deze enorme collectieve inspanning. Met haar werk - windturbineparken op het land uitbouwen - staat Elisabeth in de frontlinie om een groenere en duurzamere toekomst mogelijk te maken. Bij ENGIE heeft ze met haar boeiende, motiverende en uitdagende job volop de wind in de zeilen…

Wat houdt je job in?

Elisabeth: “Ik werk bij het “REAL”-team, dat windenergieprojecten in België beheert. In de praktijk ben ik samen met mijn collega’s verantwoordelijk voor het aanleggen van windturbineparken. Eigenlijk gaat het om twee soorten projecten: nieuwe windturbines installeren (in een “greenfield”-omgeving of op industrieterreinen) en bestaande windturbines hernieuwen (repowering). Mijn werk is heel gevarieerd en veelzijdig. Niet alleen de technische dimensie speelt een rol - inzake burgerlijke bouwkunde, elektriciteit enz. -, maar we besteden ook aandacht aan de kwaliteit en veiligheid van elk project. Verder zijn we verantwoordelijk voor financiële en administratieve aspecten, met vaak aanzienlijke budgetten, en moeten we deadlines halen.”

“De elektriciteit van 330 000 gezinnen is al afkomstig van windenergie”

Zoveel aspecten zijn alleen met een team te overzien…

“Absoluut. We werken met drie Project Managers, die rapporteren aan Tim, onze Construction Manager.Een Project Manager staat er trouwens nooit alleen voor: ik werk nauw samen met technische experts (TEX), preventieadviseurs (HSE), collega's in ondersteuning (voor administratie) en ontwikkeling en externe Site Supervisors. Bovendien zijn wij het contactpunt voor alle betrokken partijen. Want bij elk project zijn er nogal wat onderaannemers betrokken, zoals aannemers voor grondwerken en funderingen, de turbinefabrikant, de netbeheerder en elektriciens. We treden ook op als schakel tussen ENGIE en de eigenaars van de terreinen (industriële en landbouwbedrijven enz.). Dus eigenlijk “jongleren” we met veel informatie en verbinden we al die mensen met elkaar, zodat het project vooruitgaat en op koers blijft!”

Je werkt nu meer dan 2 jaar bij ENGIE. Wat trok je aan in deze job?

“Om te beginnen wou ik met hernieuwbare energie aan de slag gaan. Dat is niet alleen razend interessant, maar ook actueel, want met windenergie dragen we concreet bij aan de energietransitie. Nog een tweede reden speelde mee, die te maken heeft met mijn opleiding als bouwkundig ingenieur. In mijn afwisselende baan met veel uitdagingen speelt burgerlijke bouwkunde een grote rol. Kortom, je verveelt je bij ons geen moment!”

“Met meer dan 210 windturbines op het land produceren wij 100% lokale groene energie”

Aan welke projecten werk je zoal mee?

"Zo is er het windmolenpark Hoogstraten-Meer, waar in november een nieuwe windturbine werd gebouwd. . Ook in Temse, ten noorden van de E17, werden er toen twee turbines geplaatst om 5830 gezinnen te bevoorraden. In Dhuy, in de gemeente Éghezée, langs de E411 werden vier windturbines geïnstalleerd om 9500 gezinnen van groene en lokale energie te voorzien. Andere recente projecten waarvoor ik verantwoordelijk was, waren de repoweringvan twee windturbines in Wondelgem. Momenteel werk ik aan het project in Perwez: dit is een repowering, in samenwerking met een andere energieleverancier. Daarnaast werk ik ook aan twee nieuwe projecten, die tegen het einde van het jaar zouden moeten starten."

Wat betekent de “repowering” van een windturbinepark eigenlijk?

“Je ontmantelt bestaande turbines en bouwt er nieuwe, die technologisch meer geavanceerd zijn. Dit is het geval in Wondelgem, waar de "oude" turbines, die samen 4 MW produceerden, zijn vervangen door krachtigere windturbines die 8,2 MW kunnen produceren (en die nu draaien); in Perwez gaan we van 1,5 naar 4,2 MW per turbine. Wat we met de oude windturbines doen? We gaan er heel zorgvuldig mee om: de funderingen worden volledig weggehaald en de turbines zelf helemaal uit elkaar genomen. Omdat ze vaak nog goed functioneren, worden ze achteraf in een ander land opnieuw gemonteerd of verkocht, inclusief de wieken.”

Wat komt er allemaal kijken bij de productie van windenergie, van de draaiende wieken tot aan ons stopcontact?

“De gondel is het hart van een windturbine, een soort machinekamer die automatisch in de juiste windrichting draait. Om de wieken (die 56,5 tot 64,5 meter lang zijn, afhankelijk van het model) in beweging te brengen, heb je natuurlijk voldoende wind nodig. 10 km/u is al voldoende, maar hun piekvermogen leveren ze bij 40 km/u. Om veiligheidsredenen moeten we ze bij windstoten vanaf 90 km/u stilleggen. De wieken zijn verbonden met de rotor, die in de gondel een as doet draaien. De wisselstroomgenerator zet die beweging om in wisselstroom. Onderaan de mast voert een transformator de spanning op, zodat de energie via de middenspanningslijnen van het net kan worden getransporteerd … Aan de stopcontacten in onze woningen staat dan lokale en groene elektriciteit ter beschikking!

“Tegen 2030 willen we met windenergie op het land meer dan 2 miljard kWh opwekken!”

Onshore, offshore … hoe belangrijk is de windenergieproductie van ENGIE voor ons land?

“ENGIE is een belangrijke producent van groene elektriciteit in België. In mijn sector, de productie van windenergie op het land (ook wel “onshore” genoemd, NVDR), halen we met 190 turbines in 66 windturbineparken een vermogen van 475 MW, d.w.z. 66 parken en 190 turbines, en er komt nog 70 MW bij. 12 andere parken zijn in aanbouw of vergund, dankzij onze goede relaties met alle betrokkenen (gemeenten, lokale gemeenschappen, industrie) en onze partnerships. Tel daar nog een aantal repowering-projecten bij, waarbij we bestaande windturbines vervangen door recentere exemplaren. En dan is er natuurlijk nog de offshore (de productie op zee, NVDR). ENGIE lanceerde eind 2020 de exploitatie van het Seamade-park, waar 58 windturbines staan (487 MW). Die zijn samen goed voor het jaarverbruik van nog eens 500 000 gezinnen, die elk jaar 700 000 ton CO2 uitsparen!”

Welke plannen koestert ENGIE voor de toekomst?

Tegen 2030 willen we met windkracht op het land een jaarlijkse productiecapaciteit ontwikkelen van meer dan 2 miljard kilowattuur dankzij de energie van 350 windturbines. Dat komt overeen met het jaarlijkse energieverbruik van 570 000 huishoudens.

En betekent een vermindering van 900 000 ton CO2-uitstoot per jaar. We engageren ons om tegen 2045 koolstofvrij te zijn.

“Een koolstofneutrale toekomst is een must! Daar moet iedereen zich voor inzetten.”

Hoe bekijk jij de energietransitie, rekening houdend met de grote milieu-uitdagingen die op ons afkomen?

“Het staat vast dat onze wereld koolstofneutraal moet worden en dat iedereen goed moet beseffen welke klimaatveranderingen eraan komen. Burgers moeten en kunnen in actie komen, maar ze kunnen die enorme taak niet alleen aan. Ook politici en bedrijfsleiders moeten de handen uit de mouwen steken, met zinvolle, concrete en vooral haalbare maatregelen …”

Hoe zet jij je in het dagelijks leven hiervoor in?

“In de eerste plaats ben ik blij dat ik via mijn werk een bijdrage kan leveren, elk gebaar telt. Met elke kilowattuur die een van onze windturbines op het land produceert, besparen we 400 g aan CO2-uitstoot. Tot nu toe heb ik in twee jaar tijd aan 6 projecten meegewerkt, 11 windturbines die elektriciteit produceren (42,6 MW). Zelf probeer ik mijn ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Samen met enkele vriendinnen maken we zelf onze (slow) cosmetica, met lokale en biologische ingrediënten: shampoo, vaste zeep, lippenbalsem enz. Ik probeer ook zoveel mogelijk zelfgeproduceerde huishoudproducten te gebruiken. Ook milieuvriendelijk consumeren vind ik belangrijk: we eten verse groenten uit onze eigen moestuin, ik koop bij voorkeur lokale bioproducten, rij alleen met de auto als dat echt nodig is, vermijd zoveel mogelijk verpakkingen, doe geen impulsaankopen enz. Allemaal kleine dingen binnen mijn bereik, zoals een herbruikbare drinkfles in plaats van plastic wegwerpflesjes, maar die wel zinvol zijn en onze voetafdruk op de planeet verkleinen.”

Wil je meer weten over het beroep van Elisabeth? Ontdek hoe boeiend windenergie is en verken virtueel de binnenkant van een windturbine!