“Ik ben trots dat mijn werk bijdraagt tot meer duurzaamheid in de toekomst”

Jens Hoornaert werkt te midden van offshore windmolens. Elke dag opnieuw draagt hij bij tot een toekomst die meer CO2-neutraal is. Zijn missie? De energie van de grote molens helpen omzetten in elektriciteit en die naar het vasteland brengen. Aan boord!
Daphné C.
15/04/2021 |

Sommigen nemen de bus, de trein, de wagen of de fiets om naar hun werk te gaan. Jens Hoornaert (35 jaar) neemt de boot. Daarmee trekt hij naar een van de 9 windmolenparken die op zo’n 50 km van België liggen. Jens is windmolentechnicus bij ENGIE, een job waar hij trots op is omdat “hij elke dag opnieuw meewerkt aan een schonere planeet”. Een job ook die anders is dan alle andere, zo vertelt hij ons tussen twee golven in...

10% van de energie in België wordt geproduceerd door de windmolens op zee

Wat houdt de job van een windmolentechnicus in?

Jens: “Mijn job bestaat erin de bouw van nieuwe offshore onderstations te coördineren, van de eerste schets tot het vastdraaien van de allerlaatste schroef. We hebben het altijd over windmolens, maar het onderstation vormt het hart van een windmolenpark. Zonder onderstation zou de elektriciteit nooit aan wal geraken ...”

Kan je ons iets meer vertellen over die onderstations?

“Een onderstation is een metalen superstructuur van bijna 35 meter hoog en weegt 2900 ton. Het is bovendien uitgerust met een omvangrijke elektrische en elektromechanische infrastructuur. Een onderstation bestaat uit verschillende verdiepingen en staat op pijlers op de zeebodem. Het is via kabels rechtstreeks verbonden met de windmolens van het offshore park. Een beetje zoals een spin in het midden van haar web zeg maar.”

Het is het onderstation dat de energie die geproduceerd wordt door de windmolens omzet in groene elektriciteit...

“Inderdaad. Windmolens produceren stroom met een spanning van 33 kilovolt (kV). Het onderstation zet deze spanning om naar 220 kV en voert deze naar wal langs een kabel die op de zeebodem werd aangebracht. Deze groene energie kan vervolgens verder stromen naar de verbruikers.”

“Wist je dat onze offshore windturbines 10% van de Belgische energie produceren? Dat de windmolenparken langs onze kust de grootste elektriciteitscentrale van het land zijn en dat België wereldwijd de 4e grootste offshore windmolenproducent is?”

Meer dan 400 windmolens langs de Belgische kust

Is België een van de pioniers op het vlak van windmolens?

“ENGIE heeft een jarenlange ervaring met de bouw van onderstations dankzij onze kennis die we de voorbije 30 jaar hebben opgedaan over de bouw en assemblage van offshore modules voor de olie- en gassector. Kennis die we nu inzetten voor de sector van de windmolenparken.”

Is er nog plaats voor andere windmolens in de Noordzee?

“Momenteel staan er iets meer dan 400 windmolens langs de kust. En ik ben er zeker van dat dat aantal nog zal toenemen. Er is nog zo veel oppervlakte om te benutten. We zouden onze capaciteit ongetwijfeld kunnen verdubbelen. Het grote voordeel van ons ‘stukje’ Belgische zee is dat het water niet te diep is. Dat vergemakkelijkt de verankering van de windmolens in de zeebodem. In Frankrijk is het water vaak dieper of de bodem rotsachtiger, wat alles veel complexer maakt.”

“Ik geloof in CO2-neutraliteit tegen 2030”

Is windkracht een belangrijke troef om nog verder te gaan in de productie van hernieuwbare energie en om een meer CO2-neutrale toekomst na te streven?

“Naast windmolens worden nog andere technologieën op basis van windkracht bestudeerd om nog meer groene energie naar het netwerk te sturen. In de toekomst zal kite power de fakkel overnemen in de energietransitie. Het gaat om windturbines in de lucht die tot 600 meter hoog kunnen gaan om sterkere wind op verschillende hoogtes op te vangen, waardoor de productie constanter wordt. Voor de productie ervan is bovendien 10 keer minder materiaal nodig dan voor een klassieke windmolen. En dat is slechts een van de technologieën waar we aan werken!”

Maar wind alleen volstaat niet om ons allemaal van elektriciteit te voorzien in de toekomst ...

“Dat klopt. We zullen verschillende hernieuwbare energiebronnen moeten combineren en onze energie bewuster moeten gebruiken. We moeten allemaal - op ons eigen niveau - onze verantwoordelijkheid opnemen. Maar de Belgen willen meewerken aan een koolstofneutrale toekomst. Ik durf erin te geloven dat het mogelijk is om over 30 jaar CO2-neutraal te worden. Als we ons er allemaal samen voor inzetten - over de grenzen heen - is niets onmogelijk.”

Wil je net als Jens bijdragen tot een meer duurzame toekomst? Lees dan onze 8 goede voornemens voor een CO2-neutraal leven en zet hier je eerste stappen...