72% van de Belgen wil meewerken aan een koolstofneutrale toekomst

Slechts 1 Belg op 5 denkt dat we tegen 2050 CO2-neutraal zullen zijn zoals de Europese Unie vooropstelt. Is dat pessimistisch? Volgens een recente peiling van ENGIE wil 72% nochtans wel meewerken aan een meer CO2-neutrale toekomst.
Suzanne M.
09/03/2021 |

In het kader van de Europese klimaatwet heeft de Europese Unie zich geëngageerd om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Haar doelstelling? De klimaatopwarming beperken tot 1,5 graad. Om hierin te slagen, is het van cruciaal belang om onze CO2-uitstoot te verminderen. Maar zijn we daar klaar voor?

ENGIE ging op zoek naar het antwoord door in oktober 2020 in samenwerking met het instituut Ipsos een enquête uit te voeren bij 1043 Belgen. De resultaten? Die zijn eerder optimistisch ...

Wat is een koolstofneutrale samenleving?

Eerste bemoedigend resultaat: 70% van de Belgen weet wat een koolstofneutrale samenleving betekent. Namelijk een wereld waarin de menselijke activiteiten nog maar een kleine hoeveelheid CO2 uitstoten en waarvan de resterende uitstoot gecompenseerd kan worden. 34% vindt zelfs dat deze uitdaging dringender is dan de coronacrisis!

De enquête legt echter enkele struikelblokken bloot:

 • Slechts 19% gelooft dat we CO2-neutraal zullen zijn in 2050.
 • 45% weet niet waar te beginnen om zijn steentje bij te dragen.

Onze vaststelling? Hoe meer burgers geïnformeerd worden over de toekomst van onze planeet en de noodzaak om actie te ondernemen, hoe meer ze geneigd zijn om in onze slaagkansen te geloven.

Zijn de Belgen bereid om mee te werken aan de anti-CO2-maatregelen?

Dat is het tweede optimistische resultaat van het onderzoek. Ja, 72% van de Belgen wil hieraan meewerken! Sommigen zijn trouwens al volop bezig ...

 • 59% heeft zijn gloeilampen vervangen door leds.
 • 18% heeft zonnepanelen geïnstalleerd.
 • 30% neemt minder vaak de wagen.
 • 57% beperkt zijn energie- en waterverbruik.
 • 40% koopt lokale voedingsproducten.

Vele onder hen zijn ook van plan om zich de komende twee à drie jaar verder in te zetten hiervoor. Hoe?

 • 59% door een energiezuiniger huishoudtoestel te kopen
 • 52% door zijn huis te isoleren
 • 59% door lokaal te kopen
 • 53% door te gaan voor een duurzamer verbruik

Behoor jij tot die groep die niet weet waar te beginnen? Dan kan je een voorbeeld nemen aan deze 8 goede voornemens voor een CO2-neutraal leven. Of volg de 4 tips van Moenia, oprichtster van een zero plastic e-shop, voor je eerste stappen naar minder CO2.

Wat doet ENGIE voor een meer koolstofneutrale toekomst?

Niet alleen de burgers moeten inspanningen leveren voor de energietransitie. Als grootste Belgische producent van hernieuwbare energie streeft ENGIE elke dag opnieuw naar een duurzame en meer koolstofneutrale toekomst.

Tegen eind 2021 zullen we aan 1 miljoen Belgische gezinnen hernieuwbare elektriciteit leveren die geproduceerd wordt door onze windmolens, zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingssystemen, biomassacentrales en waterkrachtcentrales. Tegen 2030 zal het Belgische windmolenpark (te land en ter zee) zelfs de woningen van 2 miljoen gezinnen kunnen verlichten!

We anticiperen ook op de toekomst door onder andere te werken aan energiegemeenschappen die zonne-energie delen onder buren.

Het is dus nog niet te laat om de uitdaging van de CO2-neutraliteit aan te gaan. Wij allemaal samen kunnen het verschil maken door onze energie beter te verbruiken, onze omgeving te informeren en onze vrienden en familie te motiveren om mee te werken aan de energietransitie. Elk gebaar (hoe klein ook) telt!

Wist je bijvoorbeeld dat je door over te stappen naar 100% groene energie 1,3 ton CO2 per jaar bespaart? Dat is evenveel als de uitstoot van een dieselwagen waarmee je 7800 km aflegt. Wacht dus niet langer en doe met ons mee. De eerste stap naar een koolstofneutrale toekomst is erin geloven.