Nieuwe ramen: 5 criteria om de juiste keuze te maken

Langs de ramen kan meer dan 30% van de warmte uit een woning weglekken. Ben je van plan om je ramen te vervangen? Lees dan hier met welke criteria je moet rekening houden.
Paul D.
03/01/2022 |

1. De isolatiewaarde

Hout isoleert goed, maar aluminium (warmtegeleidend en ontworpen om koudebruggen tussen binnen en buiten te vermijden) en PVC lopen nog nauwelijks achter. Kijk eerst en vooral naar de U-waarde van je toekomstige ramen. Deze stemt overeen met de hoeveelheid warmte die ontsnapt per m² en graad temperatuurverschil doorheen een muur, vloer, venster, enz. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het element isoleert. De U-waarde van een raam mag tegenwoordig niet meer dan 1,4 bedragen.

En de beglazing?

De term die je tegenwoordig meestal hoort, is superisolerend hoogrendementsglas, dat voorzien is van folies (die minder stralingswarmte doorlaten) en edelgassen. Ook om de juiste beglazing te kiezen kijk je naar de U-waarde. Hoogrendementsglas heeft momenteel een U-waarde die schommelt rond 1. Vergelijk dit met de U-waarde 6 van enkel glas en 3 van gewoon dubbel glas. Of met andere woorden: vervang je vertrouwde dubbel glas en je isolatie wordt drie keer beter!

Kijk naar het label

Installeer ook altijd vensters met een CE-label. Het garandeert dat er een gestandaardiseerde productiemethode is gebruikt die aan Europese kwaliteitsnormen voldoet. De beglazing heeft tegenwoordig diverse functies. Ze is tegelijk thermisch isolerend, luchtdicht en inbraakwerend. Ze beschermt tegen zonnestraling en isoleert akoestisch.

Wil je alleen maar dat je bestaande ramen beter isoleren? Lees dan hier hoe je ramen tochtvrij maken in 4 stappen.

2. De stijl van je woning

Je nieuwe ramen moeten natuurlijk ook passen bij je woning. Hout is eerder geschikt voor opgeknapte fermettes of beschermde oude gebouwen. Aluminium maakt slankere en smallere profielen mogelijk. PVC is sterk geëvolueerd. Met allerlei folies en imitaties kan het nu ook een gezellige sfeer oproepen en heel diverse stijlen aannemen.

3. De plaats en de afmetingen

Geef de voorkeur aan aluminium als je ramen groot zijn. Ook de ligging van je woning is belangrijk. Je moet de stijl van de omgeving respecteren en rekening houden met externe elementen.

4. Het onderhoud

Hout vraagt uiteraard het meeste onderhoud. Aluminium en PVC hoef je nooit te schuren, te schilderen, te beitsen of te lakken.

5. De prijs

Het budget voor de installatie van nieuwe ramen en deuren loopt al snel op tot 10.000 €. Goed om te weten: aluminium is duurder dan hout of PVC.

Nog een tip: Zowel het Vlaamse Gewest als Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geven energie- of renovatiepremies als je nieuwe vensters installeert (isolerende beglazing, schrijnwerk, …).

Vlaams Gewest

Vlaanderen biedt een hele reeks renovatiepremies. Eén er van is een premie voor isolerende beglazing. Die werd in 2021 verdubbeld naar 16 € per vierkante meter, op voorwaarde dat de thermische coëfficient (Ug-index) van het raam minder dan 1,0 W/m²K bedraagt.

Deze maatregel ondersteunt de doelstelling van de Vlaamse Wooncode die wil dat alle woningen in Vlaanderen tegen 2023 overal minstens dubbele beglazing hebben.

Bovendien staat er een EPC-labelpremie ter beschikking van alle eigenaars van een woning met lage energieprestaties. Deze premie bedraagt 2 500 € tot 3 750 € voor een appartement en kan oplopen tot 5 000 € voor een woning. Het exacte premiebedrag hangt af van het EPC-label dat na de renovatie wordt behaald. Maar de premies, die door distributienetbeheerder Fluvius worden toegekend, zijn niet cumuleerbaar met de premie voor totaalrenovatie.

Wil je meer weten, lees dan ons artikel “Isolatiepremies in Vlaanderen ”.

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Brussel maakte in januari 2022 een nieuw plan bekend voor de totaalrenovatie van de Brusselse gebouwen. Aanvragen kunnen vanaf maart 2022 worden ingediend. Dit “Renolution”-plan bundelt de vroegere renovatie- en energiepremies.

Net zoals vroeger nemen je ramen (en buitendeuren) een belangrijke plaats in het plan in. De premiebedragen hangen ook nog steeds van inkomenscategorie af (er zijn 3 categorieën: I standaard, II gemiddeld inkomen, III laag inkomen) en van het type gebouw (ééngezinswoning, appartementsgebouw, niet-residentieel gebouw).

  • Voor de installatie van nieuw houten buitenschrijnwerk: van 100 tot 140 € per m²;
  • Voor de identieke vervanging van buitenschrijnwerk in pvc of aluminium: 40 tot 55 € per m²;
  • Voor herstelling en aanpassing van bestaande ramen en deuren (behalve in pvc), met verplichte plaatsing van dubbele of drievoudige beglazing in de ramen: 130 tot 260 € per m².

Als je houten ramen plaatst en het hout is afkomstig van duurzaam beheerde bossen met een FSC- of PEFC-label of als het om hergebruikt of gerecycleerd hout gaat, dan ontvang je een extra bonus van 100 € per m².

Nog een bonus: ook akoestisch geïsoleerd glas (asymmetrische dubbele beglazing of gelaagd glas) of de vervanging van ramen voor meer akoestisch comfort geven recht op een extra 35 € per m².

En last but not least: de grote nieuwigheid van het Renolution-plan is dat je de premies pas aanvraagt nadat de werken zijn uitgevoerd. Aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2022 alleen ingediend worden via IRISbox, het elektronische loket van het Brusselse Gewest.

Alle info over de energiepremies in Brussel vind je in ons artikel over deze materie.

Waals Gewest

In het kader van het stelsel van de 'woonpremies' dat in juni 2019 van kracht werd, is er een premie voorzien voor de vervanging van buitenschrijnwerk en buitenbeglazing.

Let wel: elke premie-aanvraag wordt voorafgegaan door een energie-audit. De auditor berekent dan de energiebesparingen die je zou kunnen doen door je ramen en beglazing te vervangen. De premie-aanvraag moet worden ingediend nadat de audit is uitgevoerd. De premie wordt vervolgens gestort na indiening van het rapport van de auditor waarin wordt verklaard dat de werken correct werden uitgevoerd.

Het basisbedrag van de premie bedraagt 0,15 € per bespaarde kWh en het maximumbedrag is 0,90 € per bespaarde kWh.

Ook interessant: als het isolatiemiddel voor 70% of meer van biologische oorsprong is, kan de premie met 25% stijgen.

Meer weten? Lees ons artikel “De isolatiepremies in Wallonië in 2021”.

Om je comfort te verhogen is ramen en beglazing vervangen een goed idee. Maar je dak en muren isoleren rendeert waarschijnlijk nog meer als je energie wil besparen.

Op zoek naar informatie om je woning te isoleren?
Download dan gratis onze Isolatiegids.