Nieuwe ramen: 5 criteria om de juiste keuze te maken

Langs de ramen kan meer dan 30% van de warmte uit een woning weglekken. Ben je van plan om je ramen te vervangen? Lees dan hier met welke criteria je moet rekening houden.

08/12/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

1. De isolatiewaarde

Hout isoleert goed, maar aluminium (warmtegeleidend en ontworpen om koudebruggen tussen binnen en buiten te vermijden) en PVC lopen nog nauwelijks achter. Kijk eerst en vooral naar de U-waarde van je toekomstige ramen. Deze stemt overeen met de hoeveelheid warmte die ontsnapt per m² en graad temperatuurverschil doorheen een muur, vloer, venster, enz. Hoe lager de U-waarde, hoe beter het element isoleert. De U-waarde van een raam mag tegenwoordig niet meer dan 1,4 bedragen.

En de beglazing?

De term die je tegenwoordig meestal hoort, is superisolerend hoogrendementsglas, dat voorzien is van folies (die minder stralingswarmte doorlaten) en edelgassen. Ook om de juiste beglazing te kiezen kijk je naar de U-waarde. Hoogrendementsglas heeft momenteel een U-waarde die schommelt rond 1. Vergelijk dit met de U-waarde 6 van enkel glas en 3 van gewoon dubbel glas. Of met andere woorden: vervang je vertrouwde dubbel glas en je isolatie wordt drie keer beter!

Kijk naar het label

Installeer ook altijd vensters met een CE-label. Het garandeert dat er een gestandaardiseerde productiemethode is gebruikt die aan Europese kwaliteitsnormen voldoet. De beglazing heeft tegenwoordig diverse functies. Ze is tegelijk thermisch isolerend, luchtdicht en inbraakwerend. Ze beschermt tegen zonnestraling en isoleert akoestisch.

Wil je alleen maar dat je bestaande ramen beter isoleren? Lees dan hier hoe je ramen tochtvrij maken in 4 stappen.

2. De stijl van je woning

Je nieuwe ramen moeten natuurlijk ook passen bij je woning. Hout is eerder geschikt voor opgeknapte fermettes of beschermde oude gebouwen. Aluminium maakt slankere en smallere profielen mogelijk. PVC is sterk geëvolueerd. Met allerlei folies en imitaties kan het nu ook een gezellige sfeer oproepen en heel diverse stijlen aannemen.

3. De plaats en de afmetingen

Geef de voorkeur aan aluminium als je ramen groot zijn. Ook de ligging van je woning is belangrijk. Je moet de stijl van de omgeving respecteren en rekening houden met externe elementen.

4. Het onderhoud

Hout vraagt uiteraard het meeste onderhoud. Aluminium en PVC hoef je nooit te schuren, te schilderen, te beitsen of te lakken.

5. De prijs

Het budget voor de installatie van nieuwe ramen en deuren loopt al snel op tot 10.000 €. Goed om te weten: aluminium is duurder dan hout of PVC.

Nog een tip: Zowel het Vlaamse Gewest als Wallonië en het Brussels Hoofdstelijk Gewest geven energie- of renovatiepremies als je nieuwe vensters installeert (isolerende beglazing, schrijnwerk, …).

Waals Gewest

In het kader van het energiepremiestelsel dat in juni 2019 van kracht ging, is er een premie voorzien voor de vervanging van buitenschrijnwerk en buitenbeglazing.

Let wel: elke premie-aanvraag wordt voorafgegaan door een energie-audit. De auditor berekent dan de energiebesparingen die je zou kunnen doen door je ramen en beglazing te vervangen. De premie-aanvraag moet worden ingediend nadat de audit is uitgevoerd. De premie wordt vervolgens gestort na indiening van het rapport van de auditor waarin wordt verklaard dat de werken correct werden uitgevoerd.

Het basisbedrag van de premie bedraagt 0,15 € per bespaarde kWh en het maximumbedrag is 0,90 € per bespaarde kWh.

Meer weten? Lees ons artikel “De isolatiepremies in Wallonië in 2021”.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leefmilieu Brussel kent premies toe voor de plaatsing van superisolerende beglazing. De bedragen hangen af van het inkomen van de aanvrager (er zijn 3 inkomenscategorieën: A, B en C) en van het type woning (residentieel, eengezinswoning, collectief, tertiair en industrieel).

In september 2020 introduceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuw bonussysteem voor de energiepremies dat geldt tot 1 september 2021. Het gaat echter alleen om inkomenscategorie C. Daarom wordt het ook de “Categorie C bonus” genoemd.

De premies voor superisolerende beglazing bedragen:

> als het om nieuwe ramen gaat met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,1: 10 € (cat. A), 15 € (cat. B), 20 € (cat. C) en 25 €/m2 (cat. C bonus).

> als het om bestaande ramen gaat met een U-waarde kleiner of gelijk aan 1,2: 10 € (cat. A), 15 € (cat. B), 20 € (cat. C) en 25 €/m2 (cat. C bonus).

Er is ook een andere bonus voorzien tot 1 september 2021 om inwoners aan te moedigen om verschillende isolatiewerken tegelijkertijd te laten uitvoeren. Hier gaat het om de categorieën A en B (vermeerdering van de premies met 10%) en C (vermeerdering van de premies met 20%). Alle details over de energiepremies in Brussel in 2020 en 2021 vind je hier.

Vlaams Gewest

Goed nieuws: de basispremie voor isolerende beglazing wordt in 2021 verdubbeld van 8 € naar 16 € per vierkante meter! Deze maatregel ondersteunt de doelstelling van de Vlaamse Wooncode die wil dat alle woningen in Vlaanderen tegen 2023 overal minstens dubbele beglazing hebben.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft bovendien beslist om het label EPC Premium uit te breiden naar alle eigenaars die een lage-energiewoning hebben. Het label was aanvankelijk bedoeld voor personen die vanaf 1 januari 2021 eigenaar zouden worden. Dankzij dit Premium-label kan je aanspraak maken op een premie van 5.000 €, 3.750 € of 2.500 € om een woning met een E- of F-label binnen de 5 jaar grondig te renoveren tot respectievelijk een woning met een A-, B- of C-label. Wie een D-, E- of F-appartement renoveert tot een A- of B- appartement ontvangt respectievelijk een premie van 3.750 € of 2.500 €. Deze premies zijn echter niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiepremie.

Wil je meer weten, lees dan ons artikel “Isolatiepremies in Vlaanderen voor 2021”.

Om je comfort te verhogen is ramen en beglazing vervangen een goed idee. Maar je dak en muren isoleren rendeert waarschijnlijk nog meer als je energie wil besparen.

Op zoek naar informatie om je woning te isoleren?
Download dan gratis onze Isolatiegids.