De isolatiepremies in Wallonië in 2023

Welke “isolatiepremies” zijn er in 2023 in Wallonië? Het premiesysteem, dat sinds 2019 van kracht is, zou in 2023 nog voordeliger moeten worden. Dit zijn de geldende bedragen en voorwaarden.
Paul D.
20/12/2022 |

Sinds 2019 blijft Wallonië trouw aan zijn systeem van “Woonpremies” voor alles wat te maken heeft met de energierenovatie van woningen en de isolatie van gebouwen.

In 2022 heeft de Waalse regering een vereenvoudiging doorgevoerd om het proces te versnellen ... Wat dit concreet betekent? Dat de voorafgaande audit voor de werken niet langer verplicht is om je dak te renoveren of om kleine energiebesparende of gezondheidsgerelateerde werken uit te voeren die minder dan 3.000 euro excl. btw kosten.

In de loop van 2023 moet er ook een nieuwe hervorming worden doorgevoerd om zoveel mogelijk Walen aan te zetten tot energierenovatie. Daarom zouden de bedragen van de premies en de plafonds verhoogd moeten worden en de woningaudit nog minder beperkend worden… Maar deze hervorming moet nog goedgekeurd worden op politiek niveau voordat ze volledig kan worden uitgevoerd.

Hieronder vind je de huidige subsidies in Wallonië, in afwachting van de inwerkingtreding van de hervorming van 2023.

De woningaudit: een (bijna altijd) voorafgaande fase

Elke premieaanvraag wordt onderworpen aan een voorafgaande energieaudit. Wil je een premie ontvangen? Dan moet je een erkend auditor inschakelen die alle uit te voeren werken oplijst alsook de volgorde waarin dat verplicht moet gebeuren. Begin je werken dus vooral niet vóór de registratei van het verslag van de auditor. Anders zul je geen premie krijgen.

Die auditor berekent ook de energiebesparingen die gerealiseerd kunnen worden dankzij de uitgevoerde werken en begeleidt je ook tijdens de werkzaamheden. Er is een auditpremie voorzien om een groot deel van de prijs van de auditor te compenseren. Basisbedrag: 150€ met een maximum van 900€, naargelang van je inkomensniveau.

Eens die audit gebeurd is, moet hij alleen nog maar een premieaanvraag indienen bij de Overheidsdienst Wallonië. Die aanvraag geldt dan voor alle werken samen. Vervolgens moet je de werken binnen de 7 jaar nadat de audit werd ingediend laten uitvoeren door een aannemer. De premies worden gestort nadat de auditor zijn rapport heeft ingediend waarin hij bevestigt dat de werken wel degelijk werden uitgevoerd.

NB: na de hervorming van 2023, zou deze audit minder beperkend moeten zijn, vooral wat betreft de volgorde waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Premie voor werken en daken onder de 3000 euro excl. btw

Zoals we hierboven hebben uitgelegd, is er sinds september 2022 een vereenvoudigde premie voor dakisolatie zonder verplichte audit van kracht. En dat ongeacht of het gaat om de vervanging van de dakbedekking, isolatie, conformering van elektriciteit en gas, aansluiting op de riolering of investeringen in verwarmingssystemen. Voor welk bedrag? Dat hangt voornamelijk af van je inkomenscategorie.

Specifiek voor dakisolatie hangt het bedrag van de premie (naast de inkomenscategorie) af van wie de werken uitvoert en van de gebruikte materialen:

  • Door een aannemer: 10 euro per m² of 14 euro per m² met biogebaseerde isolatie (tot een plafond van 6.000 euro)
  • Voer je de werken zelf uit? Dan is dat 4 euro per m² of 5 euro per m² voor biogebaseerde isolatie (het plafond is 2.500 euro).

Afhankelijk van je inkomenscategorie en je gezinssamenstelling kan dat bedrag tot 6 keer worden vermenigvuldigd (zie hieronder).

Deze premie “zonder audit” kan rechtstreeks worden aangevraagd via de website van het Waals Gewest.

NB: na de hervorming van 2023, kan deze premie verdubbeld worden tot 6 000 excl. btw.

En de energiepremies “met” verplichte audit?

Voor iedereen! Wat je inkomen ook is, je kan hoe dan ook een premieaanvraag indienen. Dat geldt ook voor wie eigenaar-verhuurder is (en het indicatieve huurrooster respecteert). Dat was een van de nieuwigheden van de premieherziening en 2019.

Let wel, dat betekent niet dat iedereen recht heeft op dezelfde bedragen. De Waalse regering heeft 5 inkomenscategorieën uitgewerkt met vermenigvuldigingsfactoren gaande van 2 tot 6.

Wat is het bedrag van de energiepremies in Wallonië?

Het bedrag van de premie zal nooit hoger zijn dan 70% van het totaalbedrag van de facturen.

NB: na de hervorming kan dit plafond stijgen tot 90% van de factuur.

Voor de verschillende soorten isolatie bedraagt de premie 0,15 euro per bespaarde kWh met een maximum van 0,90 euro per bespaarde kWh.

Een verhoging van 25% wordt toegekend wanneer het biogebaseerde percentage van de isolatie 70% of meer bedraagt.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van energiepremies:

> Dakisolatie: zoals we hebben uitgelegd, hangt het basisbedrag af van het aantal kWh dat dankzij de isolatiewerken kan worden bespaard. Hoe beter het dak geïsoleerd is, hoe hoger de premie. De berekening van het aantal bespaarde kWh komt in het auditrapport te staan en is doorslaggevend. Elk geval zal dus ook anders zijn.

> Installatie van een pelletkachel: goed voor een premie van 250€ (basisbedrag).

> Mechanische ventilatie met enkele flux: 500€. Kies je voor een mechanische ventilatie met dubbele stroom, dan loopt het bedrag op tot 1200€.

> Nieuwe ramen: hier is ook een premie voor voorzien op basis van de bespaarde kWh. Neem zeker deze 5 criteria door om de juiste keuze te maken als je nieuwe ramen koopt.

In de onderstaande tabel vind je de bedragen die voor de verschillende premies worden toegekend in Wallonië.

Energiepremie Basisbedrag 2023
Isolatiepremies, nieuwe ramen/kozijnen, verbetering van de systemen 0,10 € per bespaarde kWh
Warmtepomp warm sanitair water 500 €
Warmtepomp verwarming  1.000 €
Biomassaketel 1.000 €
Biomassakachel lokaal  250 €
Soltherm (thermische zonne-energie) alleen  750 €
Biomassaketel of -kachel gecombineerd met Soltherm in 1 werking  150% van de respectievelijke basispremies
Gecontroleerde mechanische ventilatie (GMV) enkele flux 500 €
Gecontroleerde mechanische ventilatie dubbele flux 1.200 €
Vervanging van het dak 6 €/m²
Droogmaking muren 5 €/m²
Droogmaking muren (opstijgend vocht) 6 €/m²
Versteviging van instabiele muren 8 €/m²
Vervanging van de steunen van circulatiezones van een of meerdere lokalen 5 €/m²
Aanpassing van de elektrische installatie met vervanging van een elektriciteitskast 200 €
Audit 110 €

 

Opmerking: ook hier geldt dat na de nieuwe hervorming die in 2023 moet worden doorgevoerd, sommige basisbedragen moeten worden verhoogd. De vervanging van een dak zou bijvoorbeeld 10€/m2 kunnen kosten.

Meer details over alle bedragen van de isolatie- en renovatiepremies vind je op het portaal Energie.wallonie.be. Je vindt er ook alle voorwaarden, bedragen, hoe je een premie kunt aanvragen, … Je kan ook het groene nummer 1718 van de Overheidsdienst Wallonië bellen.

Sommige gemeenten kennen bijkomende premies toe als je energiebesparende werken uitvoert. Neem zeker een kijkje op de website van je gemeente!

Weet bovendien dat als je dakisolatiewerken wilt uitvoeren, je ook een fiscale stimulans van 30% van de totale uitgaven kunt krijgen. Hiervoor moet je woning vijf jaar voor de start van je werken bewoond geweest zijn.

Tot slot ligt er in Wallonië een vereenvoudigde premie voor dakisolatie en energiewerkzaamheden van minder dan 3.000 € op tafel bij het Waalse parlement … Misschien iets voor 2023? Bovendien worden ook in Brussel en Vlaanderen premies toegekend.


Ben je klaar om te isoleren? Onze isolatie-experts komen gratis naar jou, onderzoeken zowel je dak, muren als vloeren en adviseren je over de beste isolatieoplossing voor jouw huis..