Vlaanderen brengt alle renovatiepremies samen in één online loket

“Mijn VerbouwPremie”, een naam om te onthouden! Sinds 1 oktober vraag je in Vlaanderen de meeste premies voor renovatie en energiebesparende investeringen aan via dit online platform. Eenvoudig en efficiënt!
Paul D.
08/02/2023 |

Sinds 1 oktober 2022 beschikken Vlaamse particulieren en bedrijven over één enkel online loket om een premie aan te vragen als ze voor hun woning investeren in renovatie en energiebesparing: Mijn Verbouwpremie. Je komt in aanmerking als je huis, appartement of ander gebouw in het Vlaamse Gewest ligt. En als je werken hebt gepland of uitvoert om de energieprestaties ervan te verbeteren, je energiefactuur beter onder controle te houden of je koolstofvoetafdruk te verkleinen. Denk aan je dak isoleren, je ramen vervangen, je elektriciteitsinstallatie of loodgieterij vernieuwen, een nieuwe cv-ketel op gas, warmtepomp of warmtepompboiler installeren. Voor al deze verbeteringen aan je woning mag je rekenen op financiële steun van het Gewest.

Mijn VerbouwPremie, what’s in a name ?

Nog nooit waren er zoveel goede redenen om zuinig met energie om te springen als vandaag. De hoge energieprijzen doen een aanslag op je portefeuille en we evolueren naar een koolstofneutrale toekomst om het milieu en het klimaat te redden. Aangezien het Vlaamse gebouwenbestand (en het Belgische in het algemeen) vrij oud is, dringt renovatie zich op. Maar werken vragen aanzienlijke investeringen! Premies zijn dus essentieel om je renovatie-inspanningen betaalbaar te houden.

Nu bestaan er al veel langer financiële steunmaatregelen voor energierenovaties in Vlaanderen, maar vroeger was het niet altijd eenvoudig om te weten bij wie je daarvoor moest aankloppen. Je kon bijvoorbeeld bij Fluvius terecht voor energiepremies, maar ook bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Al die financiële steunmaatregelen zijn nu gebundeld in één online loket: Mijn VerbouwPremie. Dat is eenvoudiger en efficiënter, vooral nu ook de voorwaarden zijn gestroomlijnd.

Welke gebouwen kunnen een renovatiepremie krijgen?

Voor welke werken is er een premie?

Er is dus maar één online loket meer voor een hele reeks werken. We zetten de belangrijkste categorieën op een rijtje:

 • dakisolatie en -renovatie,
 • isolatie en renovatie van de buitenmuren van je huis,
 • vloerisolatie en -renovatie,
 • installatie van ramen en deuren, zowel voor glas als schrijnwerk,
 • renovatie binnenin de woning: binnenmuren, plafonds en trappen,
 • systemen voor verwarming en sanitair warm water met hernieuwbare energie, zoals een warmtepomp, een zonneboiler of warmtepompboiler,
 • vernieuwing van elektriciteit en loodgieterij,
 • installatie van een gascondensatieketel.

Wist je dit? Niet iedereen heeft recht op alle categorieën. De toegang tot een categorie hangt onder andere af van je inkomen. Verderop lees je daar meer over.

Mag je de werken zelf uitvoeren?

In principe niet. Alle renovaties moeten door vaklui worden uitgevoerd en in sommige gevallen zelfs door een erkend aannemer. Maar voor sommige categorieën – zoals de renovatie van je woning binnenin, elektriciteit en loodgieterij – krijg je toch financiële steun, ook al knap je de klus zelf op. Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijg je ook een premie als je materiaal koopt om zelf je dak, vloeren of buitenmuren te isoleren of te renoveren.

Wie komt in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie?

En nu dé hamvraag: heb je recht op steun van het Vlaamse Gewest? En zo ja, op hoeveel steun? Mijn VerbouwPremie is bedoeld voor drie doelgroepen:

 • eigenaars die wonen in het pand waarin ze werken uitvoeren,
 • eigenaars die een woning via een sociaal verhuurkantoor (SVK) verhuren,
 • niet-eigenaars die het pand in kwestie bewonen, bijvoorbeeld een huurder of een eigenaar-investeerder die verhuurt op de privé-huurmarkt.

Afhankelijk van je statuut en je inkomensschijf heb je recht op een premie voor bepaalde categorieën werken, waarbij de bedragen en voorwaarden van geval tot geval verschillen. Wees gerust, we leggen je alles uit.

1. Laagste inkomensgroep

Groep Gezinssituatie                           Inkomen 
Eigenaar-bewoner  Alleenstaande  Minder dan 32 980 €
 Koppel of 1 persoon ten laste  Minder dan 46 170 €
 Per extra persoon ten laste  Plus 3 700 euro per persoon
Verhuurder van een woning via een sociaal verhuurkantoor (SVK)


Behoor je tot deze inkomensgroep? Dan mag je een premie voor werken in alle categorieën aanvragen en heb je recht op hogere bedragen. Over het algemeen is dat 50% van het factuurbedrag exclusief btw, tot het plafond is bereikt. Bijvoorbeeld voor dakisolatie is de maximumpremie 5 750 euro (of 50% van de factuur). En bij een warmtepompboiler 540 euro of 50% van de factuur.

2. Middelste inkomensgroep

Groep Gezinssituatie Inkomen
Eigenaar-bewoner Alleenstaande Tussen 32 980 € en 46 170 € 
Koppel of 1 persoon ten laste Tussen 46 170 € en 65 960 €
Per extra persoon ten laste Plus 3 700 euro per persoon
Verhuurder van een woning aan een sociaal verhuurkantoor (SVK)


Als je tot de middelste inkomensgroep behoort, heb je ook recht op een premie in alle categorieën werken, behalve de installatie van een gascondensatieketel. Deze is voorbehouden voor de laagste inkomensgroep. De premiebedragen liggen wel iets lager, net als het maximumpercentage van je factuur: ongeveer 35% exclusief btw. In onze voorbeelden komt dit neer op:

 • een maximumpremie van 4 025 euro (of 35% van de factuur) om je dak te isoleren,
 • 450 euro voor een warmtepompboiler (of 40% van de factuur).

3. Hoogste inkomensgroep

Groep Gezinssituatie Inkomen
Eigenaar-bewoner Alleenstaande Meer dan 46 170 € 
Koppel of 1 persoon ten laste Meer dan 65 960 €
Per extra persoon ten laste Plus 3 700 euro per persoon
Bewoner die geen eigenaar is, bijvoorbeeld een huurder
Eigenaar-investeerder (geen bewoner)


In deze inkomensgroep krijg je alleen steun voor werken die te maken hebben met energie-efficiëntie (isolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler of warmtepompboiler). De premie bedraagt bijvoorbeeld nog 8 euro per m² om je dak te isoleren, met een plafond van 40% van je factuur exclusief btw. Voor een warmtepompboiler ontvang je nog evenveel steun als bij de middelste inkomensgroep.

Wist je dit? Ook rechtspersonen en zelfs verenigingen van mede-eigenaars kunnen via het digitale loket een premie aanvragen, maar alleen voor werken die te maken hebben met energie-efficiëntie.

Hoe dien ik een aanvraag in op Mijn VerbouwPremie?

Heel eenvoudig: ga vanaf 1 oktober 2022 naar de website Mijn VerbouwPremie en voer daar je premieaanvraag in. Hou je facturen, eventuele attesten voor je aannemer en foto’s bij de hand. Je hebt ook de EAN-code van je meter nodig, die je vindt op je elektriciteitsfactuur. Vervolgens kun je rechtstreeks op het online platform volgen hoe je aanvraag wordt verwerkt, tot aan de eindbeslissing.

Goed om te weten over je facturen:

 • Er wordt alleen rekening gehouden met je facturen die exclusief btw meer dan 1 000 euro bedragen.
 • Op de datum van je premieaanvraag mogen je facturen niet ouder zijn dan twee jaar.
 • Je mag geen facturen indienen die al volledig gedekt zijn door een premie van Fluvius of Wonen-Vlaanderen.
 • Hou in elk geval tijdens de volledige duur van je premieaanvraag alle documenten goed bij.

Goed om te weten over de werken:

 • Bepaalde categorieën werken, bijvoorbeeld de loodgieterij, geven maar recht op een premie als ze samen met werken voor een betere energie-efficiëntie worden uitgevoerd (isolatie, enz.).
 • Als je een premie voor een bepaalde categorie werken hebt ontvangen, kun je binnen 5 jaar geen andere premie meer krijgen. Bij systemen die werken met een hernieuwbare energiebron bedraagt deze termijn 10 jaar.
 • Het is perfect mogelijk om premies voor verschillende categorieën tegelijk aan te vragen.
 • Een gebouw dat wordt afgebroken en volledig heropgebouwd, komt niet in aanmerking.

Ten slotte mag je niet uit het oog verliezen dat de premies vanaf 2024 zouden kunnen dalen, al is dat nog niet helemaal zeker. De Vlaamse regering wil ons immers aansporen om zo snel mogelijk renovatiewerken in Vlaanderen uit te voeren. 2023 is dus een uitstekend jaar om eraan te beginnen!

De Vlaamse regering gaat zelfs nog een stapje verder, met een online simulator die je precies vertelt op welke premies je recht hebt, met alle details en uitvoerige uitleg!

Vind ik alle Vlaamse premies op Mijn VerbouwPremie?

Nee, sommige steunmaatregelen zijn niet toegankelijk via het digitale loket. Dat geldt bijvoorbeeld voor de premies van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). En ten slotte verleent ook Fluvius steun, bijvoorbeeld met een EPB-premie of een premie voor de installatie van zonnepanelen.

Heb je nog vragen bij de premies in Vlaanderen? Wil je meer weten over alle mogelijke toegemoetkomingen? Gebruik dan zeker deze handige online Premiezoeker.

Hoe zit het met de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)?

Die blijft bestaan, maar vanaf nu wordt voor je BENO-pass ook rekening gehouden met de premies die je aanvraagt via Mijn VerbouwPremie. En als kers op de taart hoef je zelf niets extra’s te doen, want Fluvius en Mijn VerbouwPremie wisselen onderling alle informatie uit!

Financiering nodig?

Eveneens als onderdeel van Mijn VerbouwPremie biedt Vlaanderen een renteloze renovatielening die Mijn VerbouwLening heet. Ze kan oplopen tot een bedrag van 60 000 euro, dat terugbetaalbaar is over een termijn van 25 jaar.

Je wilt je woning isoleren, maar hoe begin je eraan? In dit blogartikel leggen we je alles stap voor stap uit. En welke verwarming of systeem voor sanitair warm water is voor jou het beste? Twijfel je bijvoorbeeld tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Op welke “verwarmingspremies” kun je eigenlijk aanspraak maken? En nu energiebesparingen belangrijker zijn dan ooit: waarom ga je niet voor efficiëntere verwarmingsoplossingen? ENGIE biedt je bijvoorbeeld een gratis financiering van je nieuwe cv-ketel en voordelige betalingsvoorwaarden als je een warmtepompboiler aankoopt!