Je browser is verouderd

<p>Download de bijgewerkte versie van je&nbsp;browser.</p>

Klik hier

×

Alles wat je moet weten over zonnepanelen en het injectietarief in Brussel.

Bereken mijn prijs

 

1

Sibelga neemt de meterstanden op

Sibelga neemt, indien dit nog niet is gebeurd, je meterstanden voor injectie en afname bij je thuis op.

2

Wij informeren je

We sturen je binnenkort een brief met het injectietarief dat hoort bij het energiecontract voor je afname.

3

Je ontvangt een tussentijdse afrekening

We maken op basis van de meterstanden van Sibelga een tussentijdse factuur op voor je elektriciteit die de periode van de gedeeltelijke compensatie zal afsluiten, 31/10/2021 inbegrepen.

4

Je geniet van het nieuwe systeem met injectie

Vanaf 1/11/2021 word je vergoed aan het injectietarief voor elke kWh elektriciteit die je op het net injecteert. Het totaalbedrag van de vergoeding vind je op je eerstvolgende jaarafrekening.

 

 

Werking nieuwe systeem
Wat is het oude systeem van gedeeltelijke compensatie?

Wie in Brussel zelf elektriciteit produceert (met zonnepanelen bvb) heeft als prosumer een bidirectionele teller. Deze teller meet je afname en injectie (wanneer je meer elektriciteit produceert dan je op dat moment nodig hebt) van elektriciteit op het net apart.

Indien je een installatie hebt met minder dan 5kWc, werd je elektriciteitsfactuur berekend aan de hand van 2 factoren:

de kosten van het net (distributie en transport), berekend op basis van je afname van elektriciteit van het net
de elektriciteit die je betaalt op basis van het verschil tussen de afgenomen elektriciteit en je elektriciteit die je zonnepanelen produceren en die je in het netwerk injecteert. Dit is het principe van compensatie: de overproductie die je in het net injecteert, wordt afgetrokken van je afname van het net. Indien het resultaat van deze aftreksom negatief is, wordt er vanaf 0 geteld.

Sinds 1 januari 2020 tot nu was het principe van gedeeltelijke compensatie van toepassing waarbij je voor je elektriciteit het nettoverbruik betaalt (afname elektriciteit min injectie elektriciteit) maar dat niet het geval was voor je netwerkkosten.

Terug naar het overzicht
Wanneer wordt dit systeem afgeschaft?
Het systeem van gedeeltelijke compensatie zal worden afgeschaft op 01/11/2021, tegelijk met de invoering van het injectietarief. Dit geldt voor alle energieleveranciers in Brussel.
Terug naar het overzicht
Wat is het injectietarief?
Dit is de financiële vergoeding die je krijgt voor de elektriciteit die je zonnepanelen produceren maar die je niet meteen kan verbruiken. Je gaat deze stroom als het ware injecteren op het net en “verkopen” aan je energieleverancier.
Terug naar het overzicht
Waarom zijn de injectietarieven lager dan de tarieven voor afname?
Het grootste deel van je energiefactuur bestaat uit netwerkkosten (distributie & transport) en belastingen. Deze componenten maken geen deel uit van het injectietarief. Dit is één van de voornaamste reden waarom het injectietarief lager is dan de afnameprijs.
Terug naar het overzicht
Wat is het verschil tussen het oude systeem, met gedeeltelijke compensatie en het nieuwe systeem, met injectietarief?
In het 'oude systeem' in Brussel, maak je gebruik van het systeem van gedeeltelijke compensatie. Je betaalt netwerkkosten op basis van je werkelijke afname van het net. Het aandeel van elektriciteit op je factuur wordt berekend op basis van het systeem met compensatie, dus het verschil tussen je afname en injectie van elektriciteit op het net. Vandaar dus de 'gedeeltelijke compensatie' (met een compensatie voor de elektriciteit maar niet voor de netwerkkosten en dit sinds 1 januari 2020).

In het nieuwe systeem met het injectietarief, betaal je voor het volledige volume van elektriciteit die je van het net afneemt en krijg je een vergoeding voor elke kWh die je in het net injecteert, dat is het injectietarief. Dit tarief is alleen van toepassing indien je een bidirectionele teller hebt. Enkel met zo'n teller kan je je afname en injectie namelijk apart meten.
Terug naar het overzicht
Moet ik mijn energiecontract aanpassen om te kunnen genieten van het injectietarief?

Indien je klant bent bij ENGIE moet je je huidig contract hiervoor nu niet aanpassen. Zodra Sibelga ons laat weten dat het systeem met injectietarief van toepassing is voor jou, sturen we je je injectiecontract per brief. Je injectietarief wordt automatisch toegepast, retroactief vanaf 1 november 2021 als je het injectiecontract hebt aanvaard. Als je nu al meer informatie wil over het injectietarief dat hoort bij je energiecontract, kan je onze tarieven voor injectie alvast bekijken.

Nog geen klant bij ENGIE? Ook jij kan uiteraard genieten van onze aantrekkelijke voorwaarden voor je injectie door klant te worden. Maak een simulatie van je contract.

Terug naar het overzicht
Voor wie is het systeem met injectietarief van toepassing?
Het systeem met het injectietarief is in Brussel van toepassing vanaf 1/11/2021 indien je een installatie hebt die elektriciteit produceert, meer bepaald zonnepanelen met minder dan 10kVA én een bidirectionele teller.
Terug naar het overzicht
Heeft ENGIE besloten om het systeem van gedeeltelijke compensatie af te schaffen?
Neen, ENGIE heeft niets te maken met deze beslissing. Dit is besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, genomen op basis van artikel 41 van het decreet groene stroom. Alle energieleveranciers die in Brussel actief zijn, moeten dit besluit uitvoeren.
Terug naar het overzicht
Ik woon in Wallonië, is het injectietarief van toepassing voor mij?
Het injectietarief is nog niet van toepassing in Wallonië. Je blijft profiteren van het systeem met de terugdraaiende teller. Vanaf 01/10/2020 betaal je via het prosumententarief voor het gebruik van het net. Lees alles wat je moet weten over het prosumententarief in Wallonië in dit artikel.
Terug naar het overzicht
Impact factuur
Hoe word ik vergoed voor de elektriciteit die ik op het net injecteer?

We trekken het bedrag dat je ontvangt voor de elektriciteit die je op het net injecteert af van het bedrag dat je moet betalen voor de elektriciteit die je afneemt. De verrekening gebeurt dus automatisch op je factuur. Daar moet je zelf niets voor doen.

Je zal de hoeveelheid stroom die je geïnjecteerd hebt op het net, evenals de vergoeding die je daarvoor ontvangen hebt, kunnen raadplegen op je jaarafrekening.

Terug naar het overzicht
Moet ik nog het prosumententarief betalen als ik het systeem met injectietarief heb?

Nee, wanneer je in het systeem met injectietarief bent, hoef je niet langer het prosumententarief te betalen.

Terug naar het overzicht
Betekent deze wijziging dat ik best overschakel naar een tweevoudig tarief (dag/nacht)?
Volgens onze berekeningen is het niet interessant om naar een tweevoudig tarief over te stappen. Maar om zeker te weten welk tarief het beste is voor jou en voor jouw verbruik, raden je aan om je meterstanden een jaar lang goed op te volgen.
Terug naar het overzicht
Welk injectietarief heeft ENGIE me te bieden?
Sinds 1/1/2021 hebben alle energiepacks ook een bijpassend injectietarief. Je vindt de tarieven op onze website en je kan vanaf 1 november 2021 je prijs online simuleren.
Terug naar het overzicht
Ik heb net zonnepanelen gekocht en heb het injectietarief, hoe zal de facturatie gebeuren?
Zodra je zonnepanelen geplaatst zijn, worden je meterstanden opgenomen en zal Sibelga ons in de komende weken verwittigen. Dat jaar zal je 2 periodes hebben met 2 verschillende methodes om je factuur te berekenen:

Voor de installatie van je zonnepanelen krijg je een factuur op basis van je elektriciteitsverbruik.
Na de installatie van je zonnepanelen worden je injectie en afname apart gefactureerd, volgens het systeem met het injectietarief.

In de weken die volgen op je installatie, krijg je dus een bijkomende tussentijdse afrekening voor enkel je elektriciteitsverbruik.
Terug naar het overzicht
Wat betekent mijn overstap naar het injectietarief voor mijn afrekening?
Eerst zal Sibelga uitzonderlijk een tussentijdse meteropname doen, vanaf midden september 2021, ook indien je jaarlijkse meteropname in je gemeente net is doorgegaan. Indien je niet thuis bent, zal je een uitnodiging krijgen om zelf je meterstanden door te geven aan Sibelga. Indien er geen meterstanden worden doorgegeven, worden de meterstanden van de injectie en de afname geschat.

Vervolgens krijg je een tussentijdse afrekening voor je nettoverbruik van elektriciteit. Deze factuur is op basis van het systeem met 'gedeeltelijke compensatie' opgesteld voor de maanden waarin dit van toepassing is. Je reeds betaalde voorschotten worden zoals altijd afgetrokken van het totaalbedrag.

Voortaan krijg je in de periode waarin je normaal je afrekening krijgt, je jaarafrekening. Deze bestaat uit 2 afzonderlijke delen: een factuur voor je volledige elektriciteitsafname van het net en een vergoeding op basis van het injectietarief voor je volledige injectie van elektriciteit in het net. Je betaalt dus geen gedeeltelijke compensatie meer omdat je energiekosten worden berekend op basis van je werkelijke verbruik.
Terug naar het overzicht
Wat zal de impact op mijn factuur zijn?
Indien je al zonnepanelen hebt zal de overstap van het systeem met terugdraaiende teller naar het systeem met injectietarief invloed hebben op je afrekening. Zodra het systeem met injectietarief van toepassing is voor jou (en zodra je een digitale meter hebt) zal je volgens onze eerste berekeningen op basis van een gemiddeld verbruik een toename tot 140€ op je jaarafrekening* merken. Om deze toename zoveel mogelijk te beperken raden we je aan je zelfverbruik te verhogen (dus door je elektriciteit onmiddellijk te verbruiken op het moment van productie, bijvoorbeeld door je elektrische toestellen die veel verbruiken overdag aan te zetten of je elektrische wagen op te laden). We raden je ook aan om de installatie van een thuisbatterij te overwegen, zodat je je eigen elektriciteit kan opslaan en gebruiken wanneer er geen productie is.

Indien je onlangs zonnepanelen hebt geplaatst, mag je erop vertrouwen dat dit een voordelige besparing blijft, ook al is je besparing op je jaarafrekening verminderd.

*Berekening op basis van een klant met een contract EASYFIXED1 met een verbruik van 3500 kWh per jaar en een installatie van 4 kWp.
Terug naar het overzicht
Houdt mijn nieuwe voorschotbedrag rekening met de injectietarief?
Wij veranderen je voorschotbedrag niet pro-actief. Je voorschot wordt automatisch herberekend bij je volgende jaarafrekening. Je kant het echter aanpassen zodra je je tussentijdse afrekening ontvangt - zoals je nu al op elk moment kan doen - via je klantenzone (Uw facturen en betalingen > Uw voorschot wijzigen).
Terug naar het overzicht
Elektriciteit productie
Heb ik nog recht op groenestroomcertificaten voor mijn zonnepanelen?
Ja, je behoudt je recht op groenestroomcertificaten. De verandering naar het injectietarief, heeft geen invloed op de reglementering van de groenestroomcertificaten.
Terug naar het overzicht
Hoeveel elektriciteit zal ik injecteren op het net?
Dat hangt af van het vermogen van je installatie en je zelfverbruik, dus de hoeveelheid elektriciteit die je onmiddellijk (voor je eigen verbruik) verbruikt in verhouding tot de productie van je zonnepanelen. Hoe hoger je zelfverbruik, hoe minder elektriciteit je op het net injecteert.

Met andere woorden, als je elektrische apparaten gebruikt (of vanop afstand programmeert) of een elektrische auto oplaadt op het moment dat je zonnepanelen elektriciteit produceren, zal je in verhouding minder elektriciteit in het net injecteren. Je zelfverbruik zal dus hoger liggen. In België verbruikt een eigenaar van zonnepanelen gemiddeld ~30% van de elektriciteit die hij produceert en injecteert hij de resterende 70% in het net.

Een andere manier om je zelfverbruik te verbeteren is door te investeren in een thuisbatterij. Zo kan je je energie tijdelijk opslaan en gebruiken zonder dat je deze hoeft af te nemen en injecteren op het net, bijvoorbeeld na zonsondergang in de winter of wanneer je bepaalde elektrische apparaten 's nachts wilt laten werken.
Terug naar het overzicht
Is het beter om zelf te consumeren of te injecteren?
Om het meeste uit je zonnepanneleninstallatie te halen, kan je het beste je eigen verbruik maximaliseren. Door zelf te verbruiken, kan je je elektriciteitsrekening onmiddellijk verlagen. Het optimaliseren van je eigen verbruik heeft verschillende voordelen:

• je verbruikt minder energie van het net;
• verlaagt u de netkosten op je elektriciteitsrekening.

Hier zijn onze tips om je zelfverbruik te verhogen.
Terug naar het overzicht
Is het vanaf 2021 interessanter om meer zonnepanelen te plaatsen dan die die je nodig hebt voor je eigen verbruik?
Nee, dat is niet interessant. Het injectietarief is niet hoog genoeg om de kosten van de zonnepanelen te dekken. Dat is dus geen goeie investering, tenzij je weet dat je verbruik in de toekomst zal gaan stijgen (bvb. door de plaatsing van een airco, het gebruik van een elektrische wagen, een zwembad ...). Weet je dat je verbruik zal stijgen, hou daar dan rekening mee bij het plaatsen van je zonnepanelen: je kan immers genieten van mooie premies voor je installatie/uitbreiding én bovendien krijg intussen ook je een vergoeding voor je injectie.
Terug naar het overzicht
Plaatst ENGIE zonnepanelen?

Ja, Sungevity is het bedrijf (deel van de groep ENGIE) dat je zal contacteren indien je vragen hebt over zonnepanelen. Het bedrijf maakt deel uit van de ENGIE-groep en heeft jaren ervaring met het plaatsen van zonnepanelen. Vraag hier een gratis en vrijblijvende offerte.

Terug naar het overzicht