Wat zijn de kosten WKK of groene stroom?

ENGIE levert jaarlijks een vastgelegde bijdrage voor de ontwikkeling van de productie uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van WKK-certificaten. De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de component "Kosten WKK/groene stroom".

 

 

Veelgestelde vragen