Ik heb recht op sociaal tarief, maar het werd niet automatisch toegepast. Wat moet ik doen?

In sommige gevallen geniet je niet automatisch van het sociaal tarief en moet je zelf een papieren attest voorleggen om sociaal tarief te bekomen.
Met dat attest bewijs je dat jij zelf of een lid van je gezin behoort tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief. Meer informatie over rechthebbende kan je vinden op de website van de overheid via deze link.

Je kan het attest aanvragen aan één van de volgende bevoegde sociale instellingen:

  • het plaatselijke OCMW
  • de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap 
  • het Agentschap Zorg en Gezondheid (Zorgkas enkel in Vlaanderen)
  • de Federale Pensioendienst
  • IRISCARE
  • AVIQ
     

Je kan dit attest in pdf-formaat opladen via je klantenzone via de rubriek "Voeg een document toe".

Kan je ons het attest niet online bezorgen, verstuur het dan via de post op volgend adres:
ENGIE – Attesten Sociaal Tarief, Simón Bolívarlaan 36, 1000 Brussel.

Het is belangrijk om je klantennummer op het attest te vermelden.

Je kan altijd nagaan op je klantenzone ter hoogte van 'je contracten' of het sociaal tarief werd toegepast.