Welke factoren beïnvloeden de energieproductie van zonnepanelen?

1. Vaste omgevingsfactoren

Eerst en vooral zijn er omgevingsfactoren die niet of nauwelijks veranderen. Ze hebben vooral te maken met je dak.

  • Woonplaats: ook in een klein land als België verschilt het aantal zonuren van streek tot streek. Aan de kust en in de provincie Luxemburg schijnt de zon het meest.
  • Dakoriëntatie: je haalt het hoogste rendement als je dak naar het zuiden georiënteerd ligt. Maar ook op een westelijk of oostelijk gericht dak zijn zonnepanelen een uitstekende investering.
  • Hellingsgraad: de hellingsgraad van je dak bepaalt welke hoek je zonnepanelen met de aarde maken. Hoe dichter die hoek 30 graden benadert, hoe beter om zo veel mogelijk zonlicht op te vangen.
  • Schaduw: werpt een boom, schoorsteen of het dak van een buur een schaduw op jouw dak? Dan kan je rendement tot 80% dalen als je panelen in serie geschakeld zijn. Bij parallelschakeling is er alleen impact op de panelen die in de schaduw liggen.

 

2. Variabele omgevingsfactoren

De variabele factoren draaien rond het weer en de tijd van het jaar.

  • Seizoen: de energieproductie ligt in België het hoogst van april tot september. Maar ook in de winter blijven de panelen elektriciteit opwekken. Hoe dat komt? Ze draaien niet op de warmte van de zon, maar op het licht van de zon.
  • Zonlicht: hoe langer de dag, hoe meer zonuren en hoe hoger de intensiteit van de zonnestralen, hoe beter.
  • Temperatuur en wind: gemiddelde omstandigheden zijn beter dan extreme. Zo produceren zonnepanelen op hete dagen net minder energie dan bij een temperatuur van 15 °C (als alle andere factoren gelijk zijn).

 

3. Je zonnepaneleninstallatie

Tot slot spelen de zonnepanelen zelf uiteraard een grote rol.

  • Aantal: op een groot dak kan je meer zonnepanelen plaatsen en dus meer energie genereren. Dat spreekt voor zich. Een oppervlakte van 20 tot 30 m² aan zuidelijk georiënteerde panelen volstaat om het verbruik van een gemiddeld Belgisch gezin op te wekken, zo’n 3 500 kWh per jaar.

  • Vermogen: het maximale vermogen van je installatie wordt uitgedrukt in kilowattpiek (kWp). Recente panelen hebben doorgaans een hoger vermogen dan panelen van 5 tot 10 jaar oud. 1 kWp levert jaarlijks tussen de 650 en 900 kWh elektriciteit op.
  • Ouderdom: door slijtage gaat de productiecapaciteit van je zonnepanelen na een aantal jaren licht achteruit. Tegenwoordig zitten zonnepanelen na 25 jaar gebruik nog steeds op 80% van hun oorspronkelijke capaciteit. De kwaliteit van je panelen bepaalt of ze slechter of beter scoren dan dit gemiddelde.