Wat is looptijd van mijn pechbijstandscontract?

Het Assistance-contract wordt gestart voor één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Elke partij kan het contract op elk tijdstip schriftelijk beëindigen mits een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de looptijd van het contract.

Meer informatie