Waarom verschilt het bedrag 'al verbruikt' van 'verwacht totaal' aan het einde van de facturatieperiode?

'Al verbruikt' en 'Verwacht totaal' worden niet op dezelfde manier berekend‘Al verbruikt’ is gebaseerd op je werkelijke dagverbruiken, terwijl ‘verwacht totaal’ de berekeningsmethode van je jaarfactuur gebruikt waarbij je totaalverbruik wordt per maand verdeeld over de facturatieperiode volgens een standaard verdeelsleutel. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen je werkelijk verbruik van elke maand en het gefactureerde verbruik van elke maand, en dit leidt tot verschillen in de bedragen.

Meer informatie over 'verwacht totaal'.

Meer informatie over 'Al verbruikt'.