Waarom verschilt het bedrag 'al verbruikt' van 'verwacht totaal' aan het einde van de facturatieperiode?

‘Al verbruikt’ is gebaseerd op je werkelijke dagverbruiken terwijl ‘verwacht totaal’ de berekeningsmethode van je jaarfactuur gebruikt waarbij je totaalverbruik wordt verdeeld over de facturatieperiode volgens een verdeelsleutel. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen je werkelijk verbruik in een maand en het gefactureerde verbruik in die maand, en dit leidt tot verschillen in de bedragen.

Meer informatie over 'verwacht totaal'.

Meer informatie over 'Al verbruikt'.