Wat is het bedrag bij 'verwacht totaal' en hoe wordt het berekend?

‘Verwacht totaal’ is het geschatte totaalbedrag op je jaarfactuur, volgens dezelfde berekeningsmethode als je jaarfactuur. Dit is de verwachte totale kost van je energieverbruik gedurende de facturatieperiode: elektriciteit en/of gas, inclusief injectie als je zonnepanelen hebt (in vermindering van je kosten). De totale kost is berekend met de gekende en geschatte toekomstige prijzen van je persoonlijk contract. Alle kosten zijn inbegrepen: energie, transport- en distributiekosten, taksen en andere toeslagen, alsook de btw.

Je jaarfactuur wordt niet berekend o.b.v. je werkelijk verbruik per dag of per maand. Je jaarfactuur wordt berekend op basis van je totale jaarverbruik volgens de officiële meterstand van je digitale meter. Die officiële meterstand bezorgt Fluvius slechts één maal per jaar aan ENGIE (en staat dus volledig los van het feit dat je digitale meter elke dag verbruiken communiceert die in de app worden gebruikt).  Om je verbruik per maand te bepalen, wordt er een algemeen geldende verdeelsleutel toegepast (geldig voor alle klanten met of zonder een digitale meter en door alle leveranciers toegepast, tenzij je zelf hebt gekozen voor het meetregime gebaseerd op je werkelijk verbruik of tenzij je hebt voor een maandelijkse afrekening gekozen).

'Verwacht totaal' volgt hetzelfde principe: je geschatte jaarlijkse verbruik (= je werkelijke gemeten verbruik sinds het begin van je facturatieperiode tot nu + je geschatte toekomstige verbruik tussen nu en het einde van je facturatie periode), verdeeld per maand via de standaard verdeelsleutel, wordt verrekend aan de gekende prijzen van de vorige maanden en de geschatte toekomstige prijzen van de komende maanden van je persoonlijke energiecontract. 'Verwacht totaal' wordt elke 2 weken herberekend en houdt telkens keer rekening met het geactualiseerde werkelijke gemeten verbruik sinds het begin van de facturatieperiode.

Aangezien je jaarfactuur en 'Verwacht totaal' niet op basis van het echte verbruik per dag en per maand worden berekend, zal er dus een verschil optreden met het bedrag ‘Al verbruikt’ aanwezig in de Smart app op het einde van de facturatieperiode. Meer info hier.