Wat is het bedrag bij 'verwacht totaal' en hoe wordt het berekend?

Verwacht totaal’ is het verwachte totaalbedrag op je jaarfactuur volgens de berekeningsmethode van je werkelijke jaarfactuur. Dit is de verwachte totale kost gedurende de facturatieperiode voor energie : elektriciteit en/of gas, injectie inclusief. De totale kost is berekend met de prijzen van jouw contract. Alle kosten zijn inbegrepen: energie, transport- en distributiekosten, taksen en andere toeslagen, alsook de btw.

Je jaarfactuur wordt niet berekend o.b.v. je werkelijk verbruik per dag. Je jaarfactuur wordt op vandaag berekend op basis van je totale jaarverbruik volgens de officiële meterstand van je digitale meter. Die officiële meterstand bezorgt Fluvius slechts één maal per jaar aan ENGIE (en staat dus volledig los van het feit dat je digitale meter elke dag verbruiken communiceert die in de app worden gebruikt). Om je verbruik per maand te bepalen, wordt er een algemeen geldende verdeelsleutel toegepast (geldig voor alle klanten met een digitale meter en door alle leveranciers toegepast, tenzij de klant zelf heeft gekozen voor het meetregime gebaseerd op werkelijk verbruik: Zie vraag: Hoe kan ik mijn jaarfactuur op basis van werkelijk verbruik laten opmaken?).

ENGIE past wel nog een correctiefactor toe op deze verdeling die rekening houdt met de werkelijke weersomstandigheden in een jaar.

De maandverbruiken verkregen o.b.v. de verdeelsleutel, worden vervolgens verrekend aan het energietarief volgens jouw contract en vormen zo het bedrag van de jaarfactuur. Aangezien je jaarfactuur niet op basis van het echte verbruik per dag en per maand wordt berekend, zal er dus een verschil optreden met het bedrag ‘Al verbruikt’ aanwezig in de Smart app op het einde van de facturatieperiode.

Het ‘verwacht totaal’ wordt berekend door het bedrag van je werkelijke verbruik, verdeeld volgens bovenvermelde verdeelsleutel, samen te tellen met het ingeschatte nog resterend verbruik in de facturatieperiode, verrekend aan de huidige gekende contractprijs.