Wat is de looptijd van mijn onderhoudscontract?

Het onderhoudscontract wordt gestart voor één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Wij bellen je zelf op om het volgende onderhoud van jouw verwarmingsketel in te plannen.

Elke partij kan het contract op elk tijdstip schriftelijk beëindigen mits een opzegtermijn van één maand.