Wordt de oplaadsnelheid aangepast aan mijn zonneproductie?

In veel gevallen zal je zonneproductie afwijken van het laadvermogen van je auto. Omdat we het laadvermogen van je auto (nog) niet kunnen moduleren, zal de Drive app berekenen welk deel van de stroom van het net moet worden afgenomen om je EV op te laden. Op basis hiervan berekent de Drive app de gemiddelde prijs per kWh om je EV op te laden. De berekende prijs wordt meegenomen in de optimalisatie.


Dit betekent dat we je auto niet opladen als het aandeel dat we tijdens een piekmoment aan het net moeten onttrekken duurder is dan opladen tijdens het daluren. Dit wordt ook beïnvloed door de ingestelde laadsnelheid in de wagen of laadpaal. Stel die zo laag mogelijk in als je maximaal op zonne-energie wil laden.


Een voorbeeld

Je EV laadt met een laadvermogen van 10 kW en uw zonnepanelen-panelen produceren 5 kW. Dit betekent dat 5kW (50%) van het laadvermogen van het net moet komen. We gaan uit van een piektarief van €0,50/kWh, een daltarief van €0,30/kWh, en dat de zonne-energie gratis is. De gemiddelde prijs voor het opladen van je EV wordt dan (5 * 0,50 + 5 * 0)/10 = €0,25/kWh. Dit is lager dan het daluurtarief van €0,30/kWh, wat betekent dat de optimalisatie zal proberen de EV op te laden.


Als de productie van je zonnepanelen minder dan 40% van het laadvermogen wordt, zal de gecombineerde prijs niet lager zijn dan het daluurtarief. Dit betekent dat we de EV op deze momenten niet zullen laden.