Hoe houdt slim laden met zonne-energie rekening met ander huishoudelijk verbruik?

Er wordt van uitgegaan dat alle energie die de zonnepanelen produceren, gebruikt kan worden om de auto op te laden. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met het energieverbruik van andere huishoudelijke apparaten. Dit is natuurlijk niet correct gezien het energieverbruik in je huis als eerste de productie van je zonnepanelen zal gebruiken. Dit huishoudelijk verbruik varieert echter constant in function van de toepassingen die gebruikt worden. Gezien de Drive app (nog) niet verbonden is met een eventuele digitale meter die aanwezig is, wordt het huishoudelijk verbruik in onze berekening buiten beschouwing gelaten.