Ik heb net zonnepanelen gekocht en heb het injectietarief, hoe zal de facturatie gebeuren?

Zodra je zonnepanelen geplaatst zijn, worden je meterstanden opgenomen en zal Sibelga ons in de komende weken verwittigen. Dat jaar zal je 2 periodes hebben met 2 verschillende methodes om je factuur te berekenen:

Voor de installatie van je zonnepanelen krijg je een factuur op basis van je elektriciteitsverbruik.
Na de installatie van je zonnepanelen worden je injectie en afname apart gefactureerd, volgens het systeem met het injectietarief.

In de weken die volgen op je installatie, krijg je dus een bijkomende tussentijdse afrekening voor enkel je elektriciteitsverbruik.

Veelgestelde vragen