Wat met je afrekening en je voorschotten?

Dankzij je digitale meter heeft Fluvius op 1 maart 2021 0u00 je meterstanden genoteerd. Op basis daarvan kunnen wij een duidelijke opsplitsing maken tussen de 2 berekeningssystemen.

Je ontvangt binnen de komende weken een tussentijdse afrekening voor elektriciteit die verrekend wordt volgens het principe van “de terugdraaiende teller”. Op deze afrekening wordt de elektriciteit die je op het net hebt geïnjecteerd, afgetrokken van je totale verbruik. Op deze factuur betaal je nog het prosumententarief voor het aantal maanden waarop dit van toepassing was. Alle voorschotten voor je elektriciteit worden – zoals je dat gewoon bent – afgetrokken.

In de toekomst zal je je jaarafrekening op hetzelfde moment krijgen als gewoonlijk. Deze zal betrekking hebben op de periode van 1 maart 2021 tot de factuurdatum en zal je injectie en je afname apart verrekenen. Alles wat je van het net afneemt wordt je aangerekend. Alles wat je op het net injecteert, wordt vergoed aan een bepaald tarief, het injectietarief. Je betaalt geen prosumententarief meer omdat de netwerkkosten op de werkelijke afname berekend worden. Het tarief dat voor jou van toepassing is, zullen wij je toesturen van zodra wij alle informatie van Fluvius ontvangen hebben. Bekijk hier intussen al welk tarief voor injectie bij jouw contract hoort.