Aardgas: aansluiting, verwarming, prijs

50% van de Belgen gebruikt aardgas om zich te verwarmen en/of te koken. Maar wat weet je er echt over? Waar komt het vandaan? Hoe wordt de prijs bepaald? Is het gevaarlijk? Hoe kan je je woning aansluiten op aardgas? Je ontdekt het hier!
Laetitia M.
19/10/2018 |

Wat is aardgas?

Aardgas bestaat grotendeels uit alkanen (waaronder methaan voor meer dan 85%). Voor de rest bestaat aardgas uit stikstof, koolstofdioxide, stof of waterdamp. De precieze verhouding hangt af van de aardgasbel. Dit gas wordt ‘natuurlijk’ genoemd, omdat het in natuurlijke toestand aanwezig is in ondergrondse rotsen. Het gas dat we in onze woningen gebruiken heeft een bepaalde geur. Deze geur wordt aan het gas toegevoegd om gebruikers te waarschuwen voor eventuele lekken.

Het aardgas komt onder lage druk in onze woningen terecht via het distributienetwerk (Ores, Sibelga, Fluvius, Resa). Er bestaat in België ook een transportnetwerk voor gas onder hoge en middelhoge druk om grotere hoeveelheden gas te vervoeren. De hoge druk kan oplopen tot 80 bar. Dat specifieke netwerk is van Fluxys.

Gasomschakeling in België

Meer dan 3 miljoen Belgische gezinnen en bedrijven verbruiken aardgas om zich te verwarmen, om te koken of om hun sanitair water op te warmen. Het kan gaan om arm gas (L-gas) of rijk gas (H-gas). In België komt het arm gas van een aardgasbel in Nederland. Zijn energiewaarde ligt ongeveer 15% lager dan die van rijk gas. Je hebt er met andere woorden 15% meer van nodig om je te verwarmen of om te koken. Rijk gas komt van andere plaatsen ter wereld (Qatar, Noorwegen, …).

En toch is er een gasomschakeling aan de gang in België. Sinds 2018 daalt de export van arm gas uit Nederland immers geleidelijk aan om tegen 2030 volledig te stoppen. Tegen dan zullen alle Belgische verbruikers rijk gas verbruiken (50% doet dit nu al). Om over te stappen van arm naar rijk gas moet je je apparaten die op gas werken laten controleren door een bevoegde technicus om de compatibiliteit ervan te verzekeren. Geen nood, je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier brengt je op tijd op de hoogte van deze gasomschakeling.

Hoe kan je je woning aansluiten op aardgas?

Je aansluiting op aardgas aanvragen kan heel eenvoudig. Wie dat doet? Meestal jij. Gaat het om een nieuwbouw, dan kan ook je aannemer of architect hiervoor zorgen. Of de installateur van je nieuwe verwarmingsketel.

De aanvraag gebeurt hoe dan ook in 4 stappen, of je woning nu nieuw is of niet:

> 1. Nagaan of er gas beschikbaar is in je straat
Het is je (toekomstige) netbeheerder die je dit kan vertellen. Ontdek hier wie de netbeheerder van jouw gemeente is. Als je woning kan worden aangesloten, kan je overgaan naar stap 2.

> 2. Een aansluitingsaanvraag indienen
Dat kan door online een document in te vullen op de site van je netbeheerder. Je zal er informatie moeten opgeven over je woning en de apparaten die op gas werken. Op basis daarvan kan bepaald worden welk type aansluiting je nodig hebt, waar je toekomstige gasmeter moet worden geplaatst, welke werken er moeten worden uitgevoerd en kan er een offerte worden opgesteld.

> 3. Uitvoering van de werken die nodig zijn voor de aansluiting
Nadat je akkoord gaat met de offerte, moet je de voorbereidende werken laten uitvoeren die vermeld staan in het rapport van je netbeheerder. Zodra deze werken klaar zijn, kan de netbeheerder overgaan tot de aansluiting en de plaatsing van de meter. Hij moet dit binnen de 30 dagen doen. Als hij echter de weg moet openbreken of als hij het netwerk moet uitbreiden, is dit binnen de 60 dagen.

> 4. Een gascontract aangaan bij een energieleverancier
Bij ENGIE kan je je contract gewoon online afhandelen of bellen naar het nummer 078 35 33 33. Neem dan wel even je energieovernamedocument bij de hand. Dat is lekker makkelijk ☺.

Hoe wordt de aardgasprijs bepaald?

Zoals voor elektriciteit, schommelt de prijs voor een kWh gas op de energiemarkten. Elke energieleverancier onderhandelt over de aankoop van aardgas bij de importeurs alvorens het gas door te verkopen aan een vaste of geïndexeerde (variabele) prijs.

De prijsschommelingen voor aardgas zijn afhankelijk van de beursnoteringen van de Europese gasmarkt en staan onder toezicht van de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. De indexering wordt maandelijks doorgevoerd. Meteen een aspect om rekening mee te houden bij de keuze van je gascontract wanneer je op het punt staat om voor een vaste of variabele prijs te kiezen.

Net zoals voor elektriciteit, houdt de basisprijs van een kWh gas (inclusief 21% btw) geen rekening met de transport- en distributiekosten, noch met de belastingen. Stuk voor stuk elementen die je in detail terugvindt op je gasfactuur. Opgelet, het aandeel van elk onderdeel op de factuur verschilt in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.

Hoe een m³ aardgas omzetten in kWh?

Je hebt misschien al gemerkt dat je gasmeter meestal je verbruik in m³ aangeeft, terwijl de prijs van aardgas op je factuur wordt vermeld in kWh. Of ze je daarmee in de war willen brengen? Gelukkig niet 😉 Meer nog, je hebt er zelfs baat bij.

Zoals gezegd, is aardgas afkomstig van verschillende aardgasbellen en kan de energiewaarde ervan verschillen. Door het volume (m³) om te zetten in energie (kWh) betaal je enkel voor de energie die je verbruikt en niet voor een bepaalde hoeveelheid brandstof. Of je nu arm of rijk gas verbruikt, uiteindelijk betalen alle verbruikers dus voor hun werkelijke verbruik. Enkel het tarief van de leverancier kan verschillen.

Welke formule gebruikt de netbeheerder voor de omzetting? Eerst berekent hij het verschil tussen je huidige index en die van vorig jaar, uitgedrukt in m³. Deze kubieke meters worden vermenigvuldigd met een omzettingsvoet (+/- 10). Het cijfer dat je dan bekomt, is het equivalent in kWh. Dat cijfer wordt vervolgens door je gasleverancier vermenigvuldigd met de prijs per kilowattuur van je contract.

Hoe besparen op je gasfactuur?

Het goedkoopste gas blijft het gas dat je niet verbruikt. De oplossing om gas te besparen is dan ook je verbruik verminderen. Maar dan wel zonder in te boeten aan comfort graag! Hoe dan?

> Regelmatig je gasketel onderhouden om rendementsverliezen te vermijden.
> Je oude verwarmingsketel van meer dan 15 jaar oud vervangen door een nieuwe condensatieketel. Een nieuwe verwarmingsketel heb je immers snel terugverdiend en vermindert je gasverbruik tot 30%!
> Je woning goed isoleren (dak, muren, vloer en ramen). Is je dak goed geïsoleerd, dan bespaar je 20% of meer op je verwarming.
> De temperatuur in je woning met 1°C verlagen is goed voor 7% energiewinst!
> Een slimme thermostaat installeren om je verbruik in realtime op te volgen.
> Je warmwaterverbruik verminderen en de warmwatertemperatuur van je verwarmingsketel instellen op maximum 60°C.
> Tijdens het koken een deksel op je potten zetten en de diameter van je potten en pannen afstemmen op die van de kookplaten.
> De prijs per kWh bij de verschillende leveranciers vergelijken.

Van stookolie overstappen naar aardgas voor de verwarming van je woning

Het kan een slimme zet zijn om over te stappen van stookolie naar aardgas voor je verwarming. Zeker als je weet dat een wetsvoorstel de installatie van verwarmingsketels op stookolie vanaf 2035 wil verbieden of misschien zelfs vroeger in bepaalde gewesten.

Elke ruilde alvast haar verwarmingsketel op stookolie in voor aardgas, waardoor haar verbruik daalt, maar haar comfort stijgt. Aardgas biedt daarnaast nog tal van andere voordelen. Zo heeft het een hoge verbrandingswarmte en is er geen tank of opslagplaats nodig. De verbranding ervan verloopt relatief schoon. De installatie van een gasketel is bovendien vaak goedkoper dan die van een verwarmingsketel op stookolie en een gasketel moet ook minder vaak gecontroleerd worden. En je komt nooit zonder brandstof te zitten, omdat de bevoorrading gebeurt door aardgasleidingen. Tot slot betaal je maandelijks voor je energie en niet in 1 keer bij de levering van de stookolie.

Is aardgas gevaarlijk?

Nulrisico bestaat uiteraard niet. Toch is aardgas een veilige brandstof om verschillende redenen:

> aardgas ontbrandt niet snel
> omdat het lichter is dan de lucht, vervliegt het snel
> het is niet giftig, want het bevat geen koolstofmonoxide (CO)
> er werd een geur aan toegevoegd om eventuele lekken sneller te detecteren. Je merkt de geur op zodra 1% aardgas aanwezig is in de lucht. Explosiegevaar is er pas vanaf 5%.

Wat doen bij een gaslucht?

Zet alle deuren en ramen open om zoveel mogelijk te verluchten. Aardgas vervliegt langs boven. Butaan en propaan langs beneden. Vermijd het gebruik van elektrische apparaten, zelfs je telefoon of smartphone. Sluit de kraan van de gasmeter. Rook niet, blijf kalm en verlaat de woning of het gebouw. Woon je in een appartementsgebouw, waarschuw dan de buren door op hun deur te kloppen. Gebruik de bel liever niet. Als het lek ernstig is, bel je de brandweer of de netbeheerder zodra je het gebouw hebt verlaten.

Het is inderdaad zo dat aardgas geen CO vrijgeeft, maar verwarmingstoestellen en toestellen die warm water produceren doen dit wel. Vermijd CO-vergiftiging door je installaties altijd te laten controleren door een erkende technicus. Verlucht ook dagelijks je woning en gebruik niet te vaak bijverwarming.