Is een rookdetector verplicht?

Is een rookdetector verplicht in België? Ja, al zijn er kleine verschillen naargelang van het gewest waar je woont. Wij zetten de wettelijke verplichtingen op een rijtje …
Daphné C.
07/01/2019 |

Wij hadden een gesprek over rookmelders met een brandweerkapitein. Hij is formeel: een branddetector redt levens. Want ’s nachts, als je slaapt, is je reukzin uitgeschakeld en ruik je dus niet of er rook hangt in de woning!

Dit zijn de wettelijke verplichtingen voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

De rookmelder in Vlaanderen

Tot nu toe moesten huurwoningen zoals vakantieverblijven, koten, sociale woningen, … uitgerust zijn met “een voldoende aantal rookmelders”. Maar de regel was niet van toepassing op huizen en appartementen die als hoofdverblijfplaats werden verhuurd en na 1945 waren gebouwd. Dit is veranderd op 1 januari 2019: ook deze laatste categorie van huurwoningen moet nu over voldoende rookmelders beschikken, minstens één per verdieping. Goed om te weten: in een gebouw met studentenkamers (koten) moet er een rookmelder hangen in elke kamer én in de gemeenschappelijke keuken.

De rookmelders moeten van het “optische” type zijn en een erkende organisatie zoals ANPI moet certificeren dat ze voldoen aan de norm NBN EN 14604. De eigenaar heeft de taak om de optische rookmelder aan te kopen en te installeren, de huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud.

Vanaf 1 januari 2020 zijn branddetectors verplicht in alle Vlaamse woningen, zoals bepaald door een unanieme beslissing van het Vlaams Parlement op 22 februari 2017.

Het brandalarm in Brussel

De verplichting geldt enkel voor verhuurde woningen. De aankoop en de installatie, alsook de vervanging van de detectors zijn ten laste van de eigenaar. De detector moet voorzien zijn van een batterij met een levensduur van meer dan 5 jaar (dus een lithiumbatterij of een Alkaline Plus-batterij). Aansluiting op het 230 V-stroomnet is toegelaten, maar dan moet de detector voorzien zijn van een noodbatterij voor als er zich een stroomonderbreking zou voordoen.

De rookdetector moet van het “optische” type zijn en gecertificeerd door een erkende organisatie.

Er moet een detector worden geïnstalleerd in elke kamer die je doorloopt tussen een slaapkamer en de uitgang van de woning.

De branddetector in Wallonië

De installatie van rookmelders is sinds oktober 2004 verplicht in alle woningen in het Waals Gewest. Bij huurwoningen zijn de aankoop en de installatie van de detectors ten laste van de eigenaar, maar opgelet: de huurder is verplicht om de batterijen te vervangen.

Het aantal detectors hangt af van de bewoonbare oppervlakte. In een appartement van minder dan 80 m2 volstaat één enkele detector. Is het appartement groter, dan zijn twee detectors verplicht. Voor een huis geldt dezelfde oppervlakteregel per verdieping. Wanneer er vier (of meer) detectors geïnstalleerd worden, dan moeten deze onderling kunnen worden verbonden via een gecentraliseerd detectiesysteem.

De rookmelders moeten van het “optische” type zijn en gecertificeerd door een erkende organisatie. Ze moeten autonoom functioneren en gevoed worden door een ingebouwde batterij of het 230V-stroomnet.

Vragen van surfers over branddetectors

Ik woon in Brussel en ben eigenaar van mijn woning. Moet ik ook een branddetector installeren?

Neen, er geldt geen enkele wettelijke verplichting en je verzekeringsmaatschappij moet je vergoeden, ook al heb je geen brandalarm geïnstalleerd. Maar vergeet niet dat een branddetector bij een woningbrand levens redt en het aantal gewonden beperkt door een krachtig geluidssignaal te produceren wanneer er rook hangt. Bovendien zal er ook minder materiële schade zijn, aangezien de detector al bij het begin van de brand alarm slaat. Trouwens, een dergelijk alarmsysteem is eenvoudig te installeren en de prijs per brandmelder bedraagt slechts ongeveer twintig euro. Je hebt dus geen enkele reden om het niet te doen ☺!

Hoe weet ik of mijn branddetector functioneert?

Test regelmatig je branddetector. Op de detector bevindt zich een testknopje. Als je er een twintigtal seconden op drukt, hoor je een signaal en de geluidssterkte daarvan is een aanduiding voor de resterende energie in de batterijen. Zo weet je of het toestel nog correct functioneert.

Als je niets hoort, zijn de batterijen van je branddetector waarschijnlijk uitgeput. In de meeste gevallen heb je dan al eerder op regelmatige tijdstippen een biep gehoord, waarmee je toestel je waarschuwt dat het tijd is om de batterijen te vervangen. Maar sommige modellen zijn niet voorzien van zo’n waarschuwingssysteem. Het toestelletje even testen is dus de enige manier om zeker te zijn dat het nog correct functioneert.

Op verschillende modellen brandt er ook permanent een verklikkerlampje om te bevestigen dat de branddetector functioneert. Maar zo’n lampje is niet voldoende betrouwbaar en het mag de hogervermelde testprocedure niet vervangen.

Wil je meer weten over brandmelders? Lees dan ook ons artikelBranddetectoren: 6 dingen die je moet weten”.