5 vragen om alles te weten te komen over groenestroomcertificaten

Hoewel groenestroomcertificaten gecreëerd werden om groene energie te stimuleren, werd er in 2014 van afgestapt voor nieuwe residentiële installaties in Wallonië en Vlaanderen. In Brussel zal hun aantal op 1 januari 2021 dalen voor nieuwe installaties.

27/04/2020 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

1. Wat is een groenestroomcertificaat?

Groenestroomcertificaten zijn immaterieel en krijgen pas financiële waarde als ze verkocht worden. Ze werden ingevoerd om de productie van groene elektriciteit te ondersteunen. Het gaat met andere woorden om regionale steun voor zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling, 2 van de 6 manieren om zelf elektriciteit te produceren.

2. Hoe werkt een groenestroomcertificaat?

De elektriciteitsproducenten – bedrijven of particulieren – krijgen de groenestroomcertificaten gratis als ze kiezen voor duurzame technologieën, bijvoorbeeld als ze zonnepanelen kopen. Ze kunnen die groenestroomcertificaten vervolgens aan een bepaalde prijs verkopen via hun energiemarktregulator (Brugel in Brussel voor alle installaties, de CWaPE in Wallonië en de VREG in Vlaanderen voor oude residentiële installaties) om hun investeringen te dekken.

Let wel, in Vlaanderen en Wallonië werd er in 2014 van afgestapt voor nieuwe residentiële installaties. Deze 2 gewesten blijven echter wel groenestroomcertificaten toekennen voor de zonnepanelen die voor die datum al geïnstalleerd waren. In het zuidelijke deel van ons land bedroeg de toekenningsduur oorspronkelijk 15 jaar, waarna die werd teruggebracht tot 10 jaar.

In Brussel bestaan de groenestroomcertificaten nog steeds, maar op 1 januari 2021 wordt een hervorming doorgevoerd.

3. Hoeveel groenestroomcertificaten krijg je?

Het aantal groenestroomcertificaten dat aan de Brusselse producenten wordt toegekend, schommelt. Voor de kleine zonnepanelen van minder dan 5 kWp gaat het om 3 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh (megawattuur). Voor de middelgrote en grote zonnepanelen zijn dat 2,4 groenestroomcertificaten per geproduceerde MWh. Dat aantal zal echter dalen op 1 januari 2021.

Wat verandert er als je zonnepanelen installeert na 1 januari 2021?

Het aantal toegekende groenestroomcertificaten zal afhangen van de vermogensklasse van je installatie. Er zullen er 6 zijn (tegenover 2 vandaag). Dat om het evenwicht te herstellen voor de gemiddelde installaties die benadeeld werden in het vorige systeem.

Voor de installaties met minder dan 6 kWp (die van particulieren), zal de daling van het aantal certificaten met 17% dalen. Voor de installaties van grote bedrijven met meer dan 250 kWp zal het aantal met 42% dalen! Voor de 4 andere categorieën schommelt de vermindering tussen 13% en 33%. Dat voorstel is gunstiger dan het scenario dat in 2017 voorzien was en een daling voorzag van 20% tot 50%.

De Brusselse minister van Energie Alain Maron bevestigde: “Er verandert niets voor wie zonnepanelen geïnstalleerd heeft of zal installeren voor de inwerkingtreding van de verordening die voorzien is voor 1 januari 2021.”

Wat warmtekrachtkoppelingen betreft?

Voor warmtekrachtkoppelingen hangt het aantal af van het rendement (je vindt de berekeningsformule op de site van Brugel). Let wel, voor de inwerkingstelling is een bidirectionele groenestroommeter verplicht, zoals je kan zien op dit installatieschema voor zonnepanelen. Vier keer per jaar geef je dan je productie-index door aan Brugel. Zodra er een MWh gegenereerd en geregistreerd wordt, crediteert de regulator je rekening met het overeenkomstige aantal groenestroomcertificaten.

4. De wedloop om groenestroomcertificaten in Wallonië

Op 17 september 2018 nog heeft de regionale overheid van Wallonië een plan voorgesteld om na het overdonderende succes van de zonnepanelen, de wedloop om groenestroomcertificaten onder controle te houden. Er werden en worden immers nog tal van groenestroomcertificaten uitgereikt voor installaties van voor 2014.

Om deze certificaten te kunnen terugkopen, werd er een lening van 1,8 miljard euro worden aangegaan bij BNP Paribas Fortis. Die lening maakt het mogelijk om de factuur voor alle Waalse elektriciteitsconsumenten te spreiden in de tijd (want uiteindelijk zijn zij het die in hun portemonnee moeten tasten). Voor de Walen steeg de ‘Elia-toeslag’ die ze al betalen niet (ze daalde zelfs), maar ze zal wel langer aangerekend worden.

Ook de Waalse energieleveranciers leveren een inspanning doordat ze aan iets meer verplichtingen moeten voldoen op het vlak van groene elektriciteit en dus wat het terugkopen van groenestroomcertificaten betreft. En dat rekenen ze door aan de consument.

Tot slot blijven de eigenaars van zonnepanelen van voor 2014 hun groenestroomcertificaten ontvangen.

5. Hoe krijg je groenestroomcertificaten?

Eerst en vooral moet je een dossier indienen bij de Brusselse energieregulator (binnenkort gebeurt dat via een privaat certificerend organisme). Je kan daarvoor een formulier downloaden op de site van Brugel. Brugel komt vervolgens de warmtekrachtkoppelingen en zonnepaneleninstallaties van meer dan 10 kWp (kilowattpiek) inspecteren. Installaties met een minder groot vermogen worden niet bezocht.

Zodra de certificering in orde is, ontvang je logingegevens die toegang geven tot een databank die alle groenestroomcertificaten beheert. Enkel en alleen via dit platform kunnen groenestroomcertificaten ontvangen, opgeslagen en ingewisseld worden.

6. Hoe groenestroomcertificaten verkopen?

Om je groenestroomcertificaten te verkopen, kan je contact opnemen met om het even welke elektriciteitsleverancier (je groenestroomcertificaten verkopen bij ENGIE). Want de kopers van groenestroomcertificaten zijn inderdaad de elektricteitsleveranciers. Zij zijn immers verplicht om de groenestroomcertificaten te kopen volgens precies omschreven quota. Zo moeten de energieleveranciers in Brussel aantonen dat 8,5% van de elektriciteit die ze verkopen met duurzame technologieën werd opgewekt (cijfer van toepassing voor 2018). Halen ze deze drempel niet, dan moeten ze een boete betalen (100 € per certificaat).

In Brussel steeg de prijs van een groenestroomcertificaat in 4 jaar tijd met zo’n 10 €!

Er kunnen ook tussenstappen worden genomen. Na de prijsonderhandelingen gebeurt de transactie altijd via het internet. Zodra de koper de groenestroomcertificaten ontvangt, gaat hij over tot de betaling. Opgelet: de btw is van toepassing als je veel overtollige elektriciteit hebt verkocht. In het eerste trimester van 2020 bedroeg de gemiddelde prijs voor de Brusselse groenestroomcertificaten 93€. Sinds eind 2016 gaat die prijs in stijgende lijn omhoog: in 4 jaar tijd steeg hij met bijna 10€!

De prijs van de Brusselse groenestroomcertificaten schiet omhoog!

Dat in schril contrast met de situatie in Vlaanderen en Wallonië, waar er in 2014 moest worden afgestapt van het systeem van de groenestroomcertificaten voor nieuwe, residentiële installaties. Die stijging in Brussel daarentegen kan worden verklaard door de verplichtingen van de leveranciers wat de terugkoop van groene certificaten betreft (en dus de productie van groene elektriciteit). Want die stegen. Elk jaar wordt er eind maart gecontroleerd of aan deze verplichtingen werd voldaan. Logisch dus dat de aankoop en prijzen kort voor deze vervaltermijn – jaarlijks in het eerste trimester – pieken.

Zoals je al kon lezen, zal het aantal groenestroomcertificaten in Brussel volgend jaar worden teruggeschroefd. Ben je van plan om zonnepanelen te installeren? Dan is het nú het moment om er nog voor te gaan.

Benieuwd hoeveel jij zou kunnen besparen dankzij zonnepanelen? En wat je return on investment van groenestroomcertificaten zou zijn? In 2 minuten kom je het te weten, met deze simulatie.

Lees ook