Wallonië schakelt om van arm gas naar rijk gas: hoe zit het met je toestellen?

Tussen 2018 en 2030 valt de bevoorrading met arm gas uit Nederland stil voor meer dan 1,5 miljoen Belgische verbruikers. Zij krijgen in de plaats rijk gas uit andere landen. Lees hier alles over de omschakeling van arm naar rijk gas.
Paul D.
08/07/2019 |

Om te beginnen gaat de omschakeling uitsluitend over aardgas. Toestellen die flessengas gebruiken (propaan of butaan) en voertuigen op LPG en CNG zijn er dus niet bij betrokken.

1. Waarom omschakelen van arm gas naar rijk gas?

België voert sinds 1966 aardgas in uit Nederland. Het aardgasveld van Groningen (Slochteren) bevatte een aanzienlijke voorraad laagcalorisch gas, ook wel “arm gas” genoemd. De bevoorrading met gas uit Nederland bood ons land een uitgelezen kans op een verzekerde aanvoer en had economische stabiliteit als bijkomend voordeel.

Toen het verbruik eind jaren 1970 sterk steeg, begon België extra gas in te voeren, onder andere uit Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. Dit zogeheten “rijk gas” of hoogcalorisch gas heeft een andere samenstelling dan het gas uit Nederland, waardoor het bij een gelijk volume meer energie levert. Sindsdien krijgen sommige gezinnen en bedrijven in België “arm gas” geleverd en andere “rijk gas”.

Maar in 2016 besloot Nederland om de gaswinning in het aardgasveld van Slochteren geleidelijk te verminderen en bijgevolg ook steeds minder arm gas te exporteren. Tegen 2030 worden winning en export zelfs stopgezet.

De gevolgen? Om de aardgasbevoorrading van ons land te blijven garanderen, gaat België geleidelijk het arm gas uit Nederland vervangen door rijk gas uit andere regio’s in de wereld. Maar om dat mogelijk te maken, moet het distributienet worden aangepast. Dit zal geleidelijk gebeuren, gemeente per gemeente. Uiteindelijk krijgen iets meer dan anderhalf miljoen gasverbruikers hiermee te maken. Je distributienetbeheerder en je gasleverancier sturen je hierover tijdig een bericht. Tegen 2030 beschikken dan alle Belgische gasverbruikers, zowel particulieren als bedrijven, over rijk gas. Net zoals dat in 2017 al het geval was voor 50% van de verbruikers.

2. Welke apparaten zijn betrokken bij de omschakeling van arm naar rijk gas?

De oudste apparaten, die vóór 1978 zijn aangekocht, zijn meestal niet geschikt voor rijk gas. Ze moeten dus worden vervangen. Recentere toestellen moeten worden nagekeken en eventueel bijgeregeld (zie punt 3). In een woning gaat het meer bepaald over de volgende toestellen:

Bij particulieren

In een woning zijn het meestal de volgende toestellen die aardgas verbruiken:

> verwarmingsketels;

> kleine en grote waterverwarmers;

> fornuizen, gasovens en kookplaten op gas;

> kachels, convectoren en sierhaarden.

In de bedrijven

Hier gaat het vooral over volgende gastoestellen:

> Verwarmingstoestellen: verwarmingsketels, heteluchtgeneratoren, luchtverhitters, infraroodstralers (helder en donker) en warmtepompen;

> Toestellen met warmte-krachtkoppeling (productie van warmte en elektriciteit);

> Boilers om water te verwarmen;

> Professionele kooktoestellen: kookplaten, friteuses, grilltoestellen, woktoestellen, braadovens, braadroosters en andere;

> Wasmachines/wastoestellen, droogkasten;

> Industriële thermische toepassingen.

3. Een erkende technicus moet de betrokken toestellen nakijken

Het is absoluut noodzakelijk om toestellen op aardgas te laten nakijken om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn en correct en volkomen veilig zullen functioneren na de omschakeling van arm naar rijk aardgas.

Door wie? Door een erkende en bevoegde technicus. Op de website van het Waals agentschap voor lucht en klimaat vind je de lijst van erkende technici voor gasvormige brandstoffen.

Wanneer? Zodra je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier je laten weten dat ze je binnenkort rijk gas gaan leveren.

Maar een vooruitziende gasverbruiker is er twee waard: je kan de controle en eventuele bijregeling van je toestellen op aardgas combineren met het verplichte periodieke onderhoud van je gasverwarmingstoestellen. De bevoegde technicus zal nagaan of ze geschikt zijn voor rijk gas en ze bijregelen als dat nodig is. Misschien zal hij ze voorlopig bijregelen, in afwachting van de definitieve aanpassing. Vraag de technicus om je een bezoekverslag te bezorgen, met daarin de gastoestellen die hij heeft nagekeken en de aanpassingen die hij heeft uitgevoerd. Het is altijd handig om dit bij te houden.

Vergeet verder niet dat de gastoestellen in elke woning aan minimale veiligheids- en gezondheidseisen moeten voldoen. Je vindt deze eisen, die gaan over brandgevaar en het risico op koolmonoxidevergiftiging, in de Code wallon du logement et de l’habitat durable (decreet van 3 juli 2008, art. 1, §2 - Art. 4bis). Je bent onder andere verplicht om branddetectoren te installeren. Bekijk ook de 5 video’s die 5 essentiële vragen over rookmelders beantwoorden.

4. Premies om aan te vragen

Zoals reeds gezegd, moet je gastoestellen vervangen die dateren van vóór 1978. Voor sommige, zoals verwarmingsketels op aardgas, heb je recht op een premie. Je vindt hierover meer informatie op de websites van het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ook belangrijk: een nieuwe verwarmingsketel verdient zichtzelf snel terug en kan je helpen om je gasverbruik tot 25% te verminderen! Hulp nodig om je verwarmingsketel te vervangenReken dan op het all-in verwarmingsaanbod van ENGIE.

5. Huurders en eigenaars dienen elkaar op de hoogte te houden van de omschakelingsverplichtingen

De verplichting om te laten controleren of een gastoestel geschikt is voor rijk gas en om het eventueel te laten bijregelen berust bij de eigenaar.

Een eigenaar die een woning of gebouw verhuurt, draagt ook de kosten voor het nazicht en de eventuele bijregeling van de gastoestellen die hij bezit (bvb de verwarmingsketel). Maar omgekeerd moet de huurder de kosten voor nazicht en eventuele bijregeling betalen als hij de eigenaar van de toestellen is. Bovendien is hij verplicht om de technicus die door de eigenaar is aangesteld toegang te verlenen tot zijn woning of het gebouw (bvb. kookfornuis, kookplaten). Het is anderzijds ook mogelijk dat een clausule in de huurovereenkomst bepaalt dat het toch de huurder is die de kosten voor het nazicht en de bijregeling van de toestellen van de eigenaar betaalt.

Huurders dienen proactief hun eigenaar op de hoogte te brengen van de omschakeling en hem erop te wijzen dat hij verplicht is om de gastoestellen in zijn woning of gebouw te laten controleren en eventueel bijregelen. Het is immers de huurder die als verbruiker van zijn distributienetbeheerder en/of gasleverancier het bericht krijgt met de datum waarop de omschakeling naar rijk gas plaatsvindt. Hij dient bijgevolg zijn eigenaar te informeren.

Meer weten? Ga naar www.gasverandert.be, bel het gratis nummer 0800 120 33 of stuur een e-mail naar info.eco@economie.fgov.be