Einde van de terugdraaiende teller: een antwoord op al je vragen

Of het nu om een nieuwe of oude installatie gaat, in Vlaanderen verdwijnt het principe van de terugdraaiende teller voor de eigenaars van zonnepanelen. En dat roept heel wat vragen op bij onze klanten, zoals Kristof en Jessica. Een woordje uitleg.

27/01/2021 -
Paul D.
Energie-expert bij ENGIE

Het Grondwettelijk Hof heeft op 1 maart 2021 het principe van de terugdraaiende teller afgeschaft voor nieuwe en bestaande zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen. Die beslissing komt er nadat de VREG, de Vlaamse energieregulator, in beroep ging.

Waarom tekenden de VREG en andere spelers op de markt beroep aan?

Omdat tot nu toe – en ondanks de invoering van het nieuwe injectietarief begin 2021 – de Vlaamse overheid elke eigenaar van zonnepanelen die voor 1 januari 2021 werden geplaatst, de keuze bood om het systeem van de terugdraaiende teller en het prosumententarief te behouden tot de installatie 15 jaar oud zou zijn. Maar onder andere de VREG was het daar niet mee eens. De instanties die in hoger beroep gingen vonden:

> dat er sprake was van discriminatie tussen de prosumenten die konden blijven genieten van het systeem van de terugdraaiende teller (met een installatie van minder dan 15 jaar oud) en de anderen;

> dat de eigenaars van zonnepanelen beter hun gedrag aanpassen en elektriciteit verbruiken op het moment dat deze geproduceerd wordt.

Het Grondwettelijk Hof geeft hen daar nu gelijk in.

Jouw vragen over het einde van het principe van de terugdraaiende teller

De beslissing om het systeem van de terugdraaiende meter stop te zetten riep bij de prosumenten heel wat vragen op. Velen onder hen vroegen ons om tekst en uitleg, net als Kristof en Jessica. Hun vragen leken ons relevant voor velen onder ons.

De vragen van Kristof, die een digitale meter heeft

Kristof installeerde begin 2020 zonnepanelen. Tijdens de plaatsing hiervan werd bij hem ook een digitale meter geïnstalleerd.

> Welke gevolgen heeft de beslissing om het systeem van de terugdraaiende teller stop te zetten voor mij?

Je gaat overstappen van het systeem van de terugdraaiende teller naar het systeem met injectietarief. Concreet betekent dit dat de elektriciteit die je afneemt en die welke je injecteert op het netwerk, apart gemeten worden door je digitale meter. Je betaalt enerzijds voor alle energie die je afneemt, en ontvangt anderzijds een bepaald bedrag voor de elektriciteit die je injecteert op het netwerk. Dat bedrag wordt het ‘injectietarief’ genoemd. Het verschil tussen het bedrag dat je moet betalen voor de afgenomen elektriciteit en het bedrag dat je ontvangt voor de geïnjecteerde elektriciteit wordt automatisch berekend door je energieleverancier op je jaarlijkse afrekening.

Goed om weten: in het systeem met injectietarief betaal je geen prosumententarief meer!

> Vanaf wanneer geldt dit nieuwe systeem met injectietarief voor mij?

Omdat je al een digitale meter hebt, geldt het systeem met injectietarief vanaf 1 maart 2021.

> Moet ik een nieuw contract afsluiten met mijn elektriciteitsleverancier?

Om een vergoeding te krijgen voor de elektriciteit die je injecteert in het netwerk, moet je inderdaad een contract afsluiten met je energieleverancier. Als ENGIE-klant moet je voorlopig niets doen. Zodra het nieuwe systeem voor jou in voege treedt, sturen we je alle informatie over je injectiecontract.

> Hoeveel bedraagt de compensatie voor de injectie?

ENGIE biedt erg voordelige tarieven aan voor de injectie. Houd er echter wel rekening mee dat elk energiecontract ook een injectiecontract inhoudt. Het bedrag hangt dus af van je energiecontract. Meer info vind je hier.

Goed om weten: de tarieven voor de energie die je afneemt, omvatten naast de energieprijzen van je energieleverancier ook belastingen en distributiekosten. De vergoeding die je ontvangt, is enkel van toepassing op het onderdeel geïnjecteerde ‘elektriciteit’. De prijs die je betaalt voor je verbruik, zal dus hoger liggen dan die welke je ontvangt voor de geïnjecteerde energie op het netwerk, ongeacht je elektriciteitsleverancier.

De vragen van Jessica, die geen digitale meter heeft

Jessica heeft een zonnepaneleninstallatie die 5 jaar oud is. De installatie is niet verbonden met een digitale meter.

> Zal ik onder het systeem met injectietarief vallen?

Aangezien je nog geen digitale meter hebt, verandert er niets voor jou. Voorlopig althans. Je behoudt het systeem van de terugdraaiende teller en blijft het prosumententarief betalen.

> Wanneer wordt mijn digitale meter geïnstalleerd?

De installatieperiode van de digitale meters in Vlaanderen loopt van april 2021 tot eind 2029. Er werd namelijk beslist om enerzijds de plaatsing van de digitale meters op te schorten tot april 2021 en anderzijds dat alle Vlaamse woningen een digitale meter moeten hebben tegen 2029.

Goed om weten: voor wie nog geen digitale meter heeft, heeft de Vlaamse overheid, in samenspraak met Fluvius, beslist dat de installatie van de digitale meter uitgesteld mag worden tot 2025, zelfs als de ingebruikname van de digitale meter nog voor die datum voorzien is in jouw buurt.

Neem een kijkje op de site van Fluvius voor meer informatie over de installatiedatum van de digitale meters in jouw buurt.

Let wel: als je voor eind 2025 een digitale meter installeert, kan je een financiële compensatie aanvragen. Die geldt voor iedereen die niet langer het systeem van de terugdraaiende teller geniet met een gegarandeerd rendement van 5% voor je installatie. Deze premie moet ten laatste 6 maanden na de installatie van de digitale meter worden aangevraagd, en dat uiterlijk op 31 december 2025. Als je beslist om je analoge meter te houden, moet je je digitale meter dus begin 2025 laten installeren om aanspraak te kunnen maken op de premie. Meer informatie over deze retroactieve premie vind je hier.

> Kom ik zodra mijn digitale meter geïnstalleerd is, rechtstreeks in het systeem met injectietarief terecht?

Inderdaad! Zodra de meter geïnstalleerd is en de uitspraak van het Grondwettelijk Hof gepubliceerd wordt in het Staatsblad, geldt net als voor Kristof het systeem met injectietarief.

Je vindt een overzicht van de meest gestelde vragen over het einde van het principe van de terugdraaiende teller en het nieuwe injectietarief op onze speciale website.