Hoeveel bedraagt het rendement van zonnepanelen in Vlaanderen?

Hoeveel bedraagt het rendement van zonnepanelen in Vlaanderen? Vanaf wanneer zijn ze rendabel? Hoeveel panelen voorzien? Dekken ze je elektriciteitsfactuur? We berekenden hun rentabiliteit in deze infografiek.
Paul D.
30/08/2022 |

In België schatten we de prijs van een zonnepaneleninstallatie op 7.800€ (inclusief btw) voor een installatie van 14 panelen. Dat is genoeg voor het gemiddelde jaarlijks verbruik van een gezin met 4 personen te dekken: 5000 kWh. 

Zijn zonnepanelen rendabel in Vlaanderen? Welke besparingen zal de jaarlijkse productie van je zonnepanelen opleveren? Wat is de terugverdientijd? Deze vragen verdienen beantwoord te worden...

In Vlaanderen geldt het systeem met injectietarief voor alle nieuwe zonnepaneleninstallaties vanaf 2021 of vanaf de installatie van je digitale meter, indien deze later werd geïnstalleerd.  

In het systeem met injectietarief wordt de elektriciteit die je van het net haalt, en je zonne-energie die je niet verbruikt maar naar het net stuurt, apart geregistreerd dankzij een digitale meter:  

  • Je betaalt voor de elektriciteit die je van het net haalt aan het tarief voor afname.  
  • Je ontvangt een bepaald bedrag per kWh voor de elektriciteit die je zonnepaneleninstallatie produceert en op het net injecteert, het zogenaamde injectietarief 

Je besparingen worden dus berekend door de volgende voordelen op te tellen:   

  1. Je zelfverbruik = de elektriciteit die wordt geproduceerd door uw zonnepanelen en die je direct in je huis gebruikt. Deze elektriciteit is gratis, dus u hoeft deze niet langer van het net af te nemen. Gemiddeld komt het zelfverbruik van een huishouden overeen met 30% van de zonnestroomproductie.   
  2. De elektriciteit die wordt geproduceerd door uw zonnepanelen, die u niet direct verbruikt en die in het net wordt geïnjecteerd. Voor deze elektriciteit ontvangt u het injectietarief. Gemiddeld wordt 70% van de zonne-elektriciteit in het net geïnjecteerd. 

Het is geen eenvoudige taak om het rendement van zonnepanelen voor een particulier te berekenen. Maar we hebben het voor jou gedaan op basis van een dak met een optimale oriëntatie (zuid of zuidwest). Onze berekening houdt rekening met de seizoenen, met name wanneer de zonnestraling en de productie lager zijn, zoals in de winter.  

En als je nu eens een thuisbatterij aan je installatie koppelt? In Vlaanderen is die vraag echt relevant, zelfs zonder premie! Je verhoogt je zelfverbruik namelijk aanzienlijk (gemiddeld van 30% naar 60%), je bent minder afhankelijk van de wijzigingen in de wetgeving en je bespaart meer. Ons visueel antwoord:

Woon je in een van de twee andere Belgische gewesten? Bekijk hier de berekening voor Wallonië en voor Brussel.