Waarom krijg ik veel minder voor mijn injectie dan wat ik moet betalen voor mijn afname?

1. Voor de energiecomponent van je factuur zijn de injectie- en afnameprijzen gebaseerd op de marktprijzen. Een belangrijk verschil is dat je energie injecteert op momenten dat de prijzen laag zijn (omdat er veel zonne-energie in het net wordt geïnjecteerd, op momenten dat de vraag naar energie lager is), terwijl je energie afneemt op momenten dat de prijzen hoger zijn (in de winter, 's avonds, wanneer er geen zonne-productie is en de vraag dus hoger is). Deze verschillen in vraag en aanbod uiten zich in een lager tarief voor injectie dan voor afname. 

2. Als je naar je totale factuur kijkt, moet je voor je afname ook rekening houden met extra kosten zoals de groene bijdragen (en WKK in Vlaanderen), de netwerkkosten (om de energie die je verbruikt te transporteren) en een aantal belastingen en bijdragen die verschuldigd zijn op de afname. 

3. Bovendien betaal je 6% BTW op de afname, maar ontvang je geen 6% BTW op de energie die je injecteert (omdat je niet BTW-plichtig bent). 

Dit zijn allemaal elementen die het prijsverschil verklaren. Een goede raad: verbruik zo veel mogelijk wanneer je produceert, dit vermindert de afgenomen kWh en dus je totale factuur!