Wat is het oude systeem van gedeeltelijke compensatie?

Wie in Brussel zelf elektriciteit produceert (met zonnepanelen bvb) heeft als prosumer een bidirectionele teller. Deze teller meet je afname en injectie (wanneer je meer elektriciteit produceert dan je op dat moment nodig hebt) van elektriciteit op het net apart.

Indien je een installatie hebt met minder dan 5kWc, werd je elektriciteitsfactuur berekend aan de hand van 2 factoren:

de kosten van het net (distributie en transport), berekend op basis van je afname van elektriciteit van het net
de elektriciteit die je betaalt op basis van het verschil tussen de afgenomen elektriciteit en je elektriciteit die je zonnepanelen produceren en die je in het netwerk injecteert. Dit is het principe van compensatie: de overproductie die je in het net injecteert, wordt afgetrokken van je afname van het net. Indien het resultaat van deze aftreksom negatief is, wordt er vanaf 0 geteld.

Sinds 1 januari 2020 tot nu was het principe van gedeeltelijke compensatie van toepassing waarbij je voor je elektriciteit het nettoverbruik betaalt (afname elektriciteit min injectie elektriciteit) maar dat niet het geval was voor je netwerkkosten.

Veelgestelde vragen