Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op het federaal basispakket elektriciteit en/of gas?

Elke residentiële afnemer die op 30 september 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit en/of aardgas zijn woning:

- ofwel tegen een vast tarief en afgesloten of verlengd na 30 september 2021 (*)

- ofwel tegen een variabel tarief

ontvangt een federale elektriciteitspremie van 122 euro en/of een federale gaspremie van 270 euro.

Een huishouden heeft slechts recht op één basispakket voor elektriciteit en/of gas, dus verschillende leden van hetzelfde huishouden kunnen niet elk het basispakket voor elektriciteit en/of gas krijgen.

Een huishouden kan de premie slechts krijgen voor één contract, zelfs als op hetzelfde adres meerdere residentiele elektriciteits en/of gascontracten geregistreerd zijn.

(*): de datum waarop het hernieuwde contract van toepassing is, moet vallen na 30 september 2021.

Veelgestelde vragen