Waarom ontvang ik het federaal basispakket ten vroegste vanaf midden februari 2023?

De FOD Economie stuurt Engie een lijst met de residentiële klanten aan wie wij het basispakket elektriciteit en/of gas moeten toekennen. Pas na ontvangst en controle van deze lijst kunnen wij het federaal basispakket toekennen.

Veelgestelde vragen