Op welke factuur (of facturen) zal ik het federaal basispakket voor elektriciteit en/of gas terugvinden?

Engie zal het bedrag van het federaal basispakket zoveel als mogelijk verrekenen met de eerste elektriciteits- en/of gasfactuur die we opmaken vanaf midden februari 2023* (en uiterlijk tegen 31 maart 2023).

Dit kan zowel over een tussentijdse factuur of een (slot)afrekening gaan.

Indien je in de periode tussen midden februari en 31 maart 2023 geen factuur krijgt (vb. je ontvangt 3-maandelijkse voorschotten of je hebt geen contract meer na 31 december 2022 en je ontving al je slotfactuur), betalen we het federaal basispakket uit via een aparte creditnota, en dit ten laatste op 31 maart 2023.

In elk geval zal je de duidelijke vermelding Federaal basispakket elektriciteit (en/of gas) 2023 terugvinden op je factuur.

Het federaal basispakket voor elektriciteit wordt altijd toegekend op een elektriciteitsfactuur, het basispakket voor gas wordt altijd toegekend op een factuur voor gas. Indien zowel elektriciteit als gas op één factuur worden afgerekend, zal het federaal basispakket voor zowel elektriciteit als gas op deze factuur worden toegekend.

(*): onder voorbehoud van tijdige ontvangst en verwerking van de lijst van rechthebbenden.

Veelgestelde vragen