Engie verrekent het bedrag van het federaal basispakket met een factuur. Wat betekent dit precies?

Het bedrag van het federaal basispakket wordt in mindering gebracht van het totale factuurbedrag waarop ze wordt toegekend.

Indien jouw factuur lager is dan het bedrag van het federaal basispakket, dan wordt het resterend bedrag via overschrijving overgemaakt op jouw rekening. Indien wij niet beschikken over jouw rekeningnummer, zullen we dit expliciet vragen op je factuur. Na ontvangst van je betaalgegevens wordt dit saldo eveneens uitbetaald via overschrijving.

Indien je echter nog een openstaand saldo hebt dat moet betaald worden aan Engie, wordt het (rest)bedrag van het federaal basispakket gebruikt om dit saldo te vereffenen.

Veelgestelde vragen