EPB-certificaat vanaf 2025 verplicht voor alle woningen in Brussel

Tot nu toe is het EPB-certificaat alleen verplicht bij het verhuren of verkopen van vastgoed in Brussel. Maar vanaf 2025 moeten alle woningen erover beschikken. Wat betekent dit in de praktijk?
Daphné C.
14/07/2021 |

De belangrijke klimaatdoelstelling van het Brusselse Gewest luidt: CO2-neutraal zijn tegen 2050. Of toch in elk geval de CO2-uitstoot met 80 tot 95% verminderen. Om dat te bereiken is Brussel wel verplicht om de energie-efficiëntie van de woningen drastisch verbeteren. Want in onze hoofdstad zijn de meeste broeikasgassen afkomstig van deze sector.

Leefmilieu Brussel laat er geen twijfel over bestaan: een koolstofneutrale toekomst is alleen mogelijk als woningen en appartementen worden gerenoveerd. Een verplicht EPB-certificaat is daarin een eerste stap.

Vanaf wanneer is een EPB-certificaat verplicht in Brussel?

Alle woningen in Brussel moeten tegen 2025 over een EPB-certificaat beschikken.

Wist u dit? Tot 2025 is een EPB-certificaat alleen vereist als een huis of appartement wordt verkocht of verhuurd. Bovendien zijn eigenaars momenteel niet verplicht om de energiescore van hun eigendom te verbeteren. Het certificaat dient alleen om kopers of huurders te informeren over de energieprestaties van hun toekomstige woning. Ook dat verandert in 2025: een eigenaar is dan verplicht om bepaalde werken uit te voeren (verderop lees je er meer over).

Welke woningen zullen over een EPB-certificaat moeten beschikken?

Het verplichte EPB-certificaat geldt vanaf 2025 voor alle woningen! Ongeacht of ze verkocht, verhuurd of gewoon bewoond worden. De verplichting staat dus los van een vastgoedtransactie. En geen enkel woongebouw ontsnapt eraan: ook een mede-eigendom moet een certificaat hebben.

Welke energiescore zullen woningen in Brussel moeten halen?

Het woningenbestand in Brussel haalt momenteel gemiddeld D, E of nog slechter als energiescore. Wist je bijvoorbeeld dat in Brussel meer dan 30% van de daken niet geïsoleerd is?

Het Gewest wil ervoor zorgen dat alle woningen op zijn grondgebied tegen 2050 een C-score halen. In de praktijk betekent zoiets dat het primaire energieverbruik niet meer dan 100 kWh/m²/jaar mag bedragen, of 3 x minder dan nu.

Deze doelstelling is alleen haalbaar als tegen 2050 iets meer dan 570 000 woningen zijn gerenoveerd.

Welke verplichtingen zal het EPB-certificaat in Brussel opleggen?

Een EPB-certificaat is als de identiteitskaart van een gebouw op energiegebied. Een erkende certificeerder komt langs, onderzoekt het gebouw en stelt een certificaat op. In Brussel is A++ de beste score, G de slechtste.

Een EPB-diagnose in 5 stappen

Een erkende certificeerder evalueert grondig het huis of appartement. Hij of zij houdt rekening met:

 1. een audit van de fysieke toestand van het gebouw,
 2. een studie van de stedenbouwkundige en erfgoeddimensie,
 3. een energieanalyse,
 4. een onderzoek van de milieucomponenten,
 5. een analyse van het reële gebruik van het gebouw.

Het EPB-certificaat dat vanaf 2025 verplicht is, bepaalt niet alleen de energiescore. Het geeft ook aan welke 5 prioritaire werken de score kunnen verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • dakisolatie,
 • isolatie van buiten- en binnenmuren,
 • vloerisolatie,
 • vervanging van ramen en deuren,
 • vervanging van de cv-ketel of het hele verwarmingssysteem,
 • installatie van zonnepanelen,
 • enz.

Welke specifieke 5 werken het meest aangewezen zijn om de score te verbeteren, hangt af van de diagnose van de woning in kwestie.

Tegen wanneer moeten de 5 werken zijn uitgevoerd?

Uiterlijk vanaf 2030 moet je met de werken starten en je moet minstens om de 5 jaar één ingreep aan je huis of appartement laten uitvoeren. Het is de bedoeling dat je tegen 2050 klaar bent met alle voorgeschreven werken, zodat je minimaal energiescore C haalt.

Het EPB-certificaat verandert ook van vorm. Het zal niet langer een document zijn dat 10 jaar geldig is, maar een dynamisch “woningpaspoort” zoals de Woningpas die in Vlaanderen al bestaat. Dat dit paspoort “dynamisch” is, betekent dat het regelmatig wordt aangepast, bijvoorbeeld elke kaar als je werken laat uitvoeren.

Wist je dit? Je mag natuurlijk ook alle werken tegelijk laten uitvoeren. Een totaalrenovatie is vaak minder duur dan de aparte werken. De kans op technische fouten verkleint en de werken zetten je woning minder lang overhoop. En vooral: je profiteert sneller van de energiebesparingen. Bovendien beantwoorden de materialen nu al aan de normen voor 2050.

Hoe financier je energie-ingrepen?

Het Brusselse Gewest keert talrijke premies uit voor de verschillende soorten werken in verband met het EPB-certificaat. In de eerste plaats natuurlijk een energiepremie, maar ook een renovatiepremie, groene leningen en ondersteuning door de gemeenten. Je vindt een overzicht in ons artikel “De energiepremies in Brussel in 2021”.

Wij kunnen je helpen om al je geplande werken uit te voeren, zowel bij het isoleren van je woning als om je cv-ketel te vervangen of zonnepanelen te installeren.