5 vragen over de verzekering van je zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een rendabele investering en verdienen dus de nodige bescherming. Maar wordt je installatie gedekt door je verzekering? Wat zijn de risico’s? Heb je een nieuw contract nodig? Zal je verzekeringspremie stijgen? Je ontdekt het hier.
Paul D.
13/09/2021 |

Het bewijs van al deze voordelen? Je hebt de sprong gewaagd en zonnepanelen geïnstalleerd bij je thuis. Een uitstekend idee, maar ben je voldoende beschermd in geval van schade? Want zelfs al is de prijs van zonnepanelen op tien jaar tijd door drie gedeeld, het blijft toch een investering die je moet dekken. Twijfel je, kijk het dan zeker na!

1. Welke risico’s loopt je zonnepaneleninstallatie?

We denken vaak dat wij de dans wel zullen ontspringen ... Maar net als elke technische installatie lopen ook je zonnepanelen bepaalde gevaren. Zeker omdat ze op je dak en dus buiten geïnstalleerd worden. En de stormen, wolkbreuken, hevige wind, hagelbuien, donderslagen en extreme warmte van de voorbije maanden hebben helaas aangetoond dat de natuur vaak onaangekondigd in alle hevigheid losbarst.

Stuk voor stuk rampen die je dak en je installatie kunnen beschadigen en dus je investering in het gedrang kunnen brengen. En zelfs al lopen ze niet dicht bezaaid, sommige dieven slaan ook munt uit bepaalde materialen van gestolen panelen. Ze maken bijvoorbeeld van de vakantieperiode gebruik om je zonnepanelen te stelen. Nog een mogelijk risico? Een al dan niet ernstig defect of technische schade van een van de onderdelen: paneel, batterij, omvormer, ...

2. Hoe ‘voorkomen’ in plaats van ‘genezen’?

Nog voor je aan de verzekering begint te denken, doe je er goed aan de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Te beginnen met de keuze van het type zonnepanelen, hun weerbestendigheid, maar ook de kwaliteit van de bevestigingen, het frame of zelfs de plaatsing. Houd er rekening mee dat je omvormer op de juiste plek geïnstalleerd moet worden, vrij van stof en vocht, om storingen te voorkomen. Want net zoals bij elk elektrisch toestel bestaat nulrisico op brand niet.

Doe daarom steeds een beroep op erkende professionals en controleer de conformiteit van je installatie. Voor je van je groene energie gebruik kunt maken, moet de installatie sowieso gecontroleerd worden door een onafhankelijk organisme (volgens de criteria van het AREI. Maar geen paniek, de misvattingen over zonnepanelen zijn lang niet allemaal waar. Zo trekken je zonnepanelen bijvoorbeeld geen bliksem aan! Maak je je hier toch zorgen om, dan kan je een bliksemafleider of een overspanningsbeveiliging installeren.

3. Is een ‘speciale’ verzekering verplicht of noodzakelijk?

Nee, maar ... De verzekeringskwestie is toch aan de orde. Elk geval is uiteraard anders, maar over het algemeen hoef je geen nieuw contract af te sluiten: je woning- of brandpolis dekt automatisch je volledige installatie. Zeker als het een recent contract is of als je het hebt ondertekend toen je panelen al geïnstalleerd waren.

Maar ga hier niet zomaar van uit, want het is mogelijk dat je de gedekte bedragen of de voorwaarden nog moet aanpassen. Een gewaarschuwde ‘prosument van zonne-energie’ is er twee waard, dus speel liever op veilig:

  • Pluis je contract en de algemene voorwaarden na

Als je zonnepanelen gedekt zijn, moet dat duidelijk vermeld staan. Daarnaast moet je polis ook de voorwaarden (installatie door een erkende professional, de verzekeringsnemer moet eigenaar zijn, ...) en de toepasselijke situaties (diefstal, brand, glasbreuk, ...) vermelden. Als je hier niets over terugvindt, ben je misschien wel onderverzekerd. Gevolg: bij een schadegeval krijg je niet de reële waarde van je investering vergoed.

  • Neem contact op met je verzekeraar

Dat is de goede reflex! Je makelaar kan je meer vertellen over de reikwijdte en beperkingen van je dekking. Indien nodig kan hij je contract ook aanpassen om de bedragen die op het spel staan, zo goed mogelijk te beschermen. Sommige maatschappijen bieden bovendien aanvullende of optionele producten aan, die een hogere vergoeding garanderen dan de gewone woningverzekering.

4. Hoe word je vergoed in geval van schade?

Je moet de voorwaarden van je contract erop nalezen, maar met een optimale bescherming kan je meestal het volledige verlies recupereren. Let vooral op de volgende punten van je verzekeringspolis:

  • Verzekerde waarde: idealiter zou je investering volledig beschermd moeten zijn, op basis van je aankoopfactuur voor de nieuwwaarde. Dat betekent dat het bedrag van een eventuele vergoeding niet begrensd is, noch forfaitair wordt berekend.
  • Dekking tegen alle risico’s: in dit geval dekt de polis je installatie volledig tegen (gedeeltelijke of volledige) schade en tegen diefstal. Of het nu gaat om een brand, een storm, hagelbuien, ...
  • Vergoeding voor rendementsverlies: sommige maatschappijen bieden ook aanvullende clausules aan, zoals een forfaitaire vergoeding voor het verlies van elektriciteitsproductie veroorzaakt door een schadegeval (dat gedekt wordt door de polis).

5. Zal mijn verzekeringspremie stijgen?

Dat hangt ervan af. Als je contract niet wijzigt, is er geen enkele reden om meer te betalen. Dekt je huidige polis je installatie echter niet (of niet volledig), dan is het mogelijk dat je verzekeringspremie stijgt (met maximaal 10 tot 15%). Sommige verzekeraars voegen deze dekking toe zonder extra kosten. Vraag het dus zeker na bij je verzekeringsmakelaar!