Waar komt de groene energie van ENGIE vandaan?

De groene energie van ENGIE komt voornamelijk uit deze hernieuwbare energiebronnen:

Biomassa: biomassacentrales gebruiken organische stoffen (bijvoorbeeld houtpellets) als brandstof. ENGIE beschikt over twee biomassacentrales in België en produceert 78% van haar groene stroom op basis van deze energiebron.

Wind: windturbines zetten windenergie om in elektriciteit. Wij beheren 37 windmolenparken in België die elk jaar 160 000 gezinnen van elektriciteit kunnen voorzien.

Water: waterkrachtcentrales zetten waterkracht om in elektrische energie. Wij beschikken over tien waterkrachtcentrales in België.

Zon: fotovoltaïsche panelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Wij zijn over heel de lijn aanwezig, van bij het concept en de productie van fotovoltaïsche cellen tot aan de installatie van zonnepanelen bij onze klanten.

Veelgestelde vragen