Wat gebeurt er op het einde van mijn contract "tijdelijk sociaal tarief"?

Alle begunstigen van het tijdelijke sociaal tarief stappen eind maart 2023 over op een EASY contract met geïndexeerde prijs. Hiervoor moet je niets doen.

Uiteraard kan je op dat moment ook kiezen voor een ander pack.