Ik heb recht op het gewoon sociaal tarief en niet op het tijdelijk sociaal tarief. Waarom heb ik deze mail of brief over de stopzetting tijdelijk sociaal tarief dan gekregen? En wat moet ik doen om mijn sociaal tarief te behouden?

Om het sociaal tarief te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden die door de overheid vastgelegd werden. In de meeste gevallen wordt dit tarief automatisch toegewezen. Je moet hiervoor dus niets doen. De FOD Economie laat ons immers om de drie maanden weten welke klanten hiervoor in aanmerking komen. Heb je de brief of e-mail toch gekregen dan hebben wij momenteel nog geen informatie van de overheid ontvangen over jouw recht op sociaal tarief. Je hoeft in dat geval niks te doen. Als je toch recht zou hebben, zal de overheid ons op de hoogte brengen en dan passen we je contract (indien nodig met terugwerkende kracht) opnieuw aan.