Ik heb nog steeds recht heb op de verhoogde tegemoetkoming. Wordt mijn sociaal tarief dan toch stopgezet?

Ja. De regering heeft in 2021 beslist het sociaal tarief tijdelijk toe te kennen aan een specifieke groep mensen met een verhoogde tegemoetkoming via de ziekenfondsen. Deze maatregel werd op 30 juni 2023 stopgezet. Sinds dan heb je dus geen recht meer op dat tijdelijk sociaal tarief voor je energie. Deze maatregel heeft enkel impact op je energie en niet op je verhoogde tegemoetkoming. Die wordt beheerd door je ziekenfonds.