Hoe wordt het budgetadvies en de geschatte impact op mijn jaarafrekening berekend in de Smart app?

Je (meestal maandelijkse) voorschotbedragen voor je energiefactuur worden jaarlijks bij je jaarafrekening berekend voor het komende jaar. Hiervoor wordt jouw totale verbruiksbedrag ingeschat tot de jaarafrekening op basis van je historische verbruik en de op dat moment geldende prijzen van je energiecontract. De meeste klanten kiezen voor een maandelijks voorschot. Om tot een maandbedrag te komen delen we het ingeschatte jaarverbruik door 12.

In de Smart app kan je dit budgetadvies zien. 2 keer per maand kijkt de Smart app na of je werkelijk verbruik tot dan niet te sterk afwijkt van het verbruik dat ingeschat werd bij je laatste jaarafrekening. Bij deze berekening worden ook de op dat moment geldende prijzen van je energiecontract gebruikt.
Heb je een variabel energiecontract, dan wordt de meest recente variabele prijs gebruikt (afhankelijk van het type variabel contract worden je energieprijzen dan om de 3 maanden of om de maand aangepast aan de marktevolutie).
Heb je een contract met een vaste prijs, dan blijft die prijs gelden tot het moment dat je contract vernieuwd wordt met een nieuwe vaste prijs (dit kan na 1 of 3 jaar zijn). Indien je contracthernieuwing bijvoorbeeld deze maand gebeurt, gebruikt de Smart app de nieuwe vaste prijs op het begin van de volgende maand bij de berekening van je budgetadvies.

Bij de berekening van het budgetadvies gebruikt de Smart app dus je werkelijke verbruik tot dat moment en voor de resterende periode tot je jaarafrekening het geschatte verbruik, en dit alles met de werkelijk geldende energieprijzen van je contract gekend op het moment van de berekening.

Indien de tweemaandelijkse berekening een geschatte jaarafrekening oplevert die te veel afwijkt van hetgeen oorspronkelijk ingeschat was, krijg je een notificatie van de Smart app (zorg hiervoor wel dat je notificaties aan staan!). De Smart app zal dan ook een nieuw (maandelijks) voorschotbedrag berekenen om te voorkomen dat je het verschil ineens bij de jaarafrekening zou moeten bijbetalen (wanneer je te weinig zou hebben betaald doorheen het jaar) of een deel teruggestort moet krijgen (wanneer je te veel zou hebben betaald doorheen het jaar). Dit is het nieuw geadviseerd voorschotbedrag dat je in “Je facturen” ziet.

Wanneer je zelf een ander maandelijks bedrag kiest dan het geadviseerde voorschotbedrag in “Je facturen”, maakt de Smart app automatisch de simulatie van het dan te verwachten bedrag bij de jaarafrekening.