Waarvoor staan de bolletjes bij de voorschotten?

Elk bolletje staat voor een maand in je facturatieperiode. Indien de periode bijvoorbeeld start in december, zal je eerste bolletje een D bevatten.

  • Zijn de bolletjes licht grijs? Dan betekent dit dat deze maand nog niet aangerekend is.
  • Is een bolletje donker grijs? Dan betekent dit dat ENGIE de voorschotfactuur heeft opgemaakt en verstuurd, maar dat het nog niet betaald is.
  • Zijn de bolletjes groen? Dan werd er door ENGIE een betaling ontvangen voor deze maand/maanden en is/zijn de factuur/facturen betaald.

Indien je tweemaandelijks een voorschot betaalt in plaats van elke maand, zullen er bij elke factuur twee bolletjes gekleurd worden.

Indien je driemaandelijks een voorschot betaalt, zullen er drie bolletjes gekleurd worden etc.