Waarvoor staan de bolletjes bij de voorschotten?

Elk bolletje staat voor een maand in je facturatieperiode. Indien de periode bijvoorbeeld start in december, zal je eerste bolletje een D bevatten. Zijn de bolletjes grijs? Dan betekent dit dat deze maand nog niet aangerekend is en/of de betaling ontvangen is door ENGIE. Zijn deze ingekleurd? Dan werd er door ENGIE een betaling ontvangen voor deze maand/maanden.

Indien je tweemaandelijks een voorschot betaalt in plaats van elke maand, zullen er bij elke betaling twee bolletjes gekleurd worden.

Indien je driemaandelijks een voorschot betaalt, zullen er drie bolletjes gekleurd worden etc.