Wat wordt er bedoeld met 'totaal voorschotten'?

Met totaal voorschotten wordt het totaal bedrag bedoeld dat je betaald zal hebben aan ENGIE wanneer je facturatie periode afloopt. Dit wordt berekend door het huidige voorschot bedrag te vermenigvuldigen met het aantal openstaande betalingen (maandelijks, tweemaandelijks,...) en dit bedrag op te tellen bij het reeds betaalde bedrag. Let op, de jaarafrekening is je laatste voorziene betaling en is met een specifiek symbool aangeduid. Het bedrag van de jaarafrekening zit NIET in het bedrag totaal voorschotten.