Ik zie "Je aanvraag voor verbruikshistoriek is verstuurd naar de houder van het energiecontract". Wat nu?

Je was bezig je toestemming in de Fluvius klantenzone te geven om de verbruiksdata van je digitale meter in de Smart app te krijgen, en je kreeg de boodschap "Je aanvraag voor verbruikshistoriek is verstuurd naar de houder van het energiecontract".

Wat nu?

Er zijn 2 types “klanten” bij Fluvius:

  • De houder van een online Fluvius-account, die aanvragen via het website van Fluvius kan indienen = de aanvrager.
  • De houder van een energiecontract op een adres, die het net van Fluvius gebruikt om energie te verbruiken = de netgebruiker.

Er zijn daardoor 2 situaties mogelijk:

  1. De aanvrager voor een adres (jij) is ook de door Fluvius gekende netgebruiker voor dat adres (het energiecontract staat op jouw naam). In dat geval, wordt je aanvraag onmiddellijk goedgekeurd.
  2. De aanvrager voor een adres (jij) is verschillend van de door Fluvius gekende netgebruiker voor dat adres (bijv. het energiecontract staat op de naam van je partner, van je familie, van je eigenaar, van je bedrijf…). In dat geval, ontvangt de houder van het energiecontract een e-mail (of een brief indien Fluvius niet over het e-mail adres beschikt) om je aanvraag goed te keuren. De houder van het energiecontract zal dan de instructies in de e-mail of de brief moeten volgen om zijn/haar goedkeuring te geven. Het kan best een aantal dagen duren als bijvoorbeeld de houder van het energiecontract een brief moet ontvangen of hij/zij de e-mail van Fluvius niet onmiddellijk heeft gezien.

Als je de boodschap "Je aanvraag voor verbruikshistoriek is verstuurd naar de houder van het energiecontract" ziet, bevind je je dan in de tweede situatie. Je zal op de goedkeuring van de houder van het energiecontract (bijv. je partner, je eigenaar, jijzelf als het contract op de naam van je familie staat …) moeten wachten vooraleer je aanvraag bij Fluvius wordt afgerond. Enkel vanaf dan zal je verbruiksdata in de Smart app kunnen zien.